Midgaard is een veilige locatie die voldoet aan alle normen op het gebied van uitvoering van hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en organisatie. Dat is de belangrijkste conclusie die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) trekt naar aanleiding van een bezoek op 25 juni 2020 aan de JeugdzorgPlus locatie Midgaard van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Inmiddels neemt Midgaard weer kinderen en jongeren aan en zijn de aanwijzingen die de locatie op 24 maart 2020 ontving per direct beëindigd.

In de afgelopen drie maanden hebben medewerkers van Midgaard met nauwe betrokkenheid van jongeren en ouders hard gewerkt om verbeteringen door te voeren. De IGJ is in haar rapport positief over de behaalde resultaten daarvan. Zo concludeert zij dat de zorg van Midgaard dankzij een grondige verbouwing plaatsvindt in een veilig en schoon gebouw. De locatie biedt passende hulp met voldoende personeel en een toereikend behandelaanbod. Zo neemt Midgaard alleen jeugdigen aan die zij ook de juiste hulp kan bieden. Ze beschikt over deskundig personeel met kwalitatief voldoende geregistreerde professionals die de juiste competenties, kennis en vaardigheden bezitten. Ook is het rapport positief over inspanningen om de relatie met ketenpartners en gemeenten te verbeteren. Onderdeel hiervan zijn ook hernieuwde afspraken die ervoor zorgen dat voor iedere jeugdige tijdig de benodigde behandeling kan worden ingezet.