Januari jl. publiceerden het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland het onderzoek ‘Waarom stoppen pleegouders?’ over de achtergronden van pleegouders om te stoppen met het pleegouderschap. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vooral pleegouders stoppen vanwege problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door pleegzorgorganisaties. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen. Ieder jaar stopt ongeveer 14 procent van de pleeggezinnen met het pleegouderschap.

In dit onderzoek deden meer dan 500 pleegouders mee die in 2017 of 2018 gestopt zijn met pleegzorg. Er is onderzocht waarom pleegouders stoppen en in hoeverre zij behouden kunnen worden voor pleegzorg.

Meer dan de helft van de pleeggezinnen (52 procent) geeft aan met pleegzorg te zijn gestopt vanwege voor hen ongewenste omstandigheden. Het gaat om situaties waarin pleegouders problemen met het pleegzorgsysteem ervaren of het gevoel hebben dat zij onvoldoende serieus genomen worden door professionals. Het overgrote deel van de gestopte pleegouders (72 procent) sluit echter niet uit zich in de toekomst opnieuw te willen inzetten voor kwetsbare kinderen. Via pleegzorg of op een andere manier. Het onderzoek laat zien dat te weinig gebruik wordt gemaakt van dit grote potentieel, ondanks het tekort aan pleegouders dat er is.

Uitval van pleegouders kan voorkomen worden door hen in iedere fase van het pleegouderschap meer erkenning en ondersteuning te bieden. Niet alleen tijdens de plaatsing, maar ook daarvoor én erna. Ook is het belangrijk dat het leer- en trainingsaanbod voor pleegouders wordt uitgebreid en verbeterd, waaronder het leren met en van andere pleegouders. De afronding van een pleegzorgplaatsing en de nazorg voor gestopte pleegouders schieten op dit moment tekort. 21 procent van de gestopte pleegouders geeft aan dat er geen aandacht is besteed aan de afronding van de plaatsing.

Wat doet Horizon hierin voor u?

Horizon Pleegzorg monitort continu wat de reden is dat pleegouders stoppen. We werken elke dag aan succesvolle plaatsingen en leren van de ervaringen van pleegouders. Hierbij kijken we ook naar onze eigen rol en gaan het gesprek aan met pleegouders. We zetten ons er optimaal voor in om pleegouders te behouden en te ondersteunen. Van onze pleegouders verwachten we dat ze open zijn over hun gevoelens ten opzichte van het pleegouderschap, zodat we tijdig het juiste gesprek met elkaar kunnen voeren.

Lees hier het verslag van het onderzoek.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Telefonisch:  0172 – 448800
Per e-mail: [email protected]