Op zaterdag 28 september 2019 vond de Horizon pleeggezindag in Diergaarde Blijdorp plaats. De reden van deze dag is, dat team Horizon Pleegzorg vindt dat pleeggezinnen zo’n dag met elkaar uit verdienen!

We hebben enthousiaste verhalen gehoord. De pleegouders en kinderen hebben erg van deze dag genoten.

De jongerenraad van Horizon Pleegzorg was deze dag ook in actie om pleegkinderen en jongeren te interviewen! Veel pleegouders vonden het fijn om elkaar in de dierentuin weer te ontmoeten.

Ondanks de herfstachtige regenbuien,  was het een geslaagde dag!

Team Horizon Pleegzorg

Pleeggezindag 2019 1 Pleeggezindag 2019 2

“Graag geven wij blijk van onze waardering voor het initiatief en de uitvoering van de heden genoten Blijdorpdag! ”
Pleegouder