Pleegkinderen kunnen vanaf nu standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, VNG en het ministerie van VWS afspraken gemaakt die per 1 juli van kracht worden. In de Jeugdwet staat nog dat pleegzorg in principe stopt op het achttiende jaar. Dat is in praktijk vaak te vroeg. Jeugdzorg Nederland is daarom blij met de afspraak om de standaard te verhogen tot 21 jaar. “Daarmee wordt echte zorg op maat mogelijk. Nu kunnen we pleegzorg bieden tot het moment dat de jongere zelf toe is aan zelfstandigheid,” aldus Annet van Zon, bestuurslid Jeugdzorg Nederland. “Het is een mooie stap in de goede richting. Zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vandaag adviseert, zou de verhoging tot 21 ook voor andere vormen van jeugdzorg mogelijk moeten worden.”

Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja tenzij’

De Jeugdwet maakt(e) al wel mogelijk om zogenoemde verlengde pleegzorg te bieden. Dat ging tot nu via een ‘nee tenzij systeem’, waarbij eerst moet worden aangetoond dat pleegzorg vanaf het 18e jaar noodzakelijk is.  Nu wordt overgestapt op een ‘ja tenzij systeem’. Een pleegzorgrelatie kan alleen eindigen voor het 21e jaar wanneer pleegkinderen dit zelf willen. Gemeenten zullen hier uitvoering aan geven door nieuwe pleegzorgrelaties standaard tot 21 jaar door te laten lopen en/of bestaande trajecten te verlengen. Het Rijk heeft daarvoor middelen beschikbaar gesteld. Gemeenten ontvangen in 2018 vijf miljoen euro, in 2019 tien miljoen euro, en vanaf 2020 structureel 13,7 miljoen euro. Ondertussen bereidt het ministerie een wetswijziging voor, waardoor ook in de Jeugdwet komt te staan dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt geboden.

Overgang naar volwassenheid

De afgelopen jaren is het aantal pleegkinderen dat verlengde pleegzorg kreeg, gestegen. Gemeenten, pleegzorgaanbieders en het Rijk vinden het van belang dat pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin wonen, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze hiertoe in staat zijn. Zij moeten de kans krijgen om langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezin en de pleegzorgaanbieder bij de overgang naar volwassenheid. Met deze bestuurlijke afspraak geven partijen hieraan een verdere impuls en wordt pleegzorg tot 21 jaar de norm. Pleegzorg als vorm van verlengde jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, blijft mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar.
Bron: pleegzorg Nederland