Beste pleeggrootouders, pleegzorgprofessionals en anderen,

In dit bericht een terugblik op de online Pleeggrootouderdag 2020. Met dank aan alle sprekers, panelleden en anderen die belangeloos hun medewerking hebben toegezegd en de sponsors die het financieel mogelijk hebben gemaakt om deze dag te realiseren. In de volgende blokken van dit bericht treft u per programmaonderdeel een link naar de opname van het betreffende programmaonderdeel op Youtube. Let op: alleen via onderstaande linkjes kunt u de opnames vinden! De opnames staan verborgen op Youtube en zijn daarom niet met een gewone zoekopdracht te vinden.

Gemeenschappelijk programma Opening en plenaire lezing

· Welkom door Mirte Loeffen, voorzitter van de SBPN

· Opening door wethouder Sasscha Baggerman

· Plenaire lezing door Prof. Dr. Frank van Holen over begeleiding van pleeggrootouders in Vlaanderen. In zijn presentatie overloopt hij kort bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot pleeggrootouders en staat hij stil bij de begeleiding van pleeggrootouders in Vlaanderen. Naast een reguliere pleegzorgbegeleiding voor elk pleeggezin, kunnen pleeggrootouders vrijwillig deelnemen aan een reeks van acht groepssessies waarin thema’s behandeld worden die kenmerkend zijn voor pleeggrootouders.

Afsluiting

· In een presentatiefilm richt John Goessens, manager wonen en opgroeien bij Entrea Lindenhout, zich tot pleeggrootouders. Daarin heeft hij een aantal standpunten en stellingen voorgelegd waarop u tijdens de dag via uw telefoon of tablet kon reageren. · Heeft u niet deelgenomen, dan kunt u alsnog reageren via een digitaal vragenformulier: Klik hier om het formulier te openen. In dit formulier zit de link naar de presentatiefilm zodat u deze op uw gemak kunt bekijken.

· Slotwoord door Mirte Loeffen, voorzitter van de SBPN

Lezing 1:Voor pleeggrootouders: Jeugdzorg en pleegzorg in Nederland, hoe zit dat in elkaar?
Evelien in de Rijp (Levvel) over de plaatsingsvormen waarmee een pleeg(groot)ouder te maken kan krijgen. Daarbij benoemd zij de taken en verantwoordelijkheden van alle spelers. Denk aan gemeente, jeugdbescherming, pleegzorgorganisatie en u als pleeggrootouder.

Lezing 2: Erfrecht en nalatenschap voor pleeg(groot)ouders
Shinta de Haan (Notariskantoor Postma) & Henk Voerman (De Nalatenschapsmakelaar). Voor iedereen komt er een tijd waarin het leven wordt overdacht en u nadenkt over wat u aan wie nalaat. De vanzelfsprekende vragen daarbij zijn: wat laat ik na, aan wie laat ik het na en hoe kan ik dat het beste regelen, zodat mijn kinderen, familie, vrienden en bekenden zich er niet druk over hoeven te maken? In een ‘normale’ situatie kan dit al complex genoeg zijn. Als er sprake is van een of meerdere pleeg(klein)kinderen komt daar een complicerende factor bij.

Lezing 3: Waar zitten pleeggrootouders mee? Vragen en antwoorden!
Ingrid Paulussen en Thirza van der Ree (De NVP) behandelen de volgende onderwerpen
· Een korte presentatie over de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
· Welke vragen van pleeggrootouders komen vaak terug bij de helpdesk van de NVP
· Beantwoording van vooraf ingediende vragen

Lezing 4: Opleidingen voor pleeg(groot)ouders, wat is allemaal mogelijk?
Eline Engelhart (Pleegzorg-academie) laat je kennismaken met het trainingsaanbod van de Pleegzorg Academie:

· Welke trainingen zijn waardevol voor pleeggrootouders?
· Hoe kun je deelnemen?
· En wat leveren ze je op?
· Tevens heeft Eline een voorproefje gegeven van een onderdeel uit een van de trainingen.

Voor professionals Presentaties en paneldiscussie voor professionals
Thema: Begeleiding van pleeggrootouders. Het belang van de (pleeg)kleinkinderen staat voorop!

· Introductie door Angelika Gessner van de SBPN
· Korte toelichting Frank van Holen obv plenaire presentatie
· Vertoning film John Goessens over begeleiding van pleeggrootouders
· Stellingen met interactie deelnemers via Mentimeter
· Reactie en discussie panel
· Samenvatting en conclusies

Samenstelling van het panel:
· Angelika Gessner, Bestuurslid SBPN, tot haar pensioen werkzaam bij Spirit Pleegzorg
· Annelies Mulder, Hoofd fondsenwerving en programma’s Stichting Kinderpostzegels
· Harmke Bergenhenegouwen, Adviseur passende hulp en projectleider jeugdhulp, Nederlands Jeugdinstituut
· Sasscha Baggerman, Wethouder Jeugdhulp. WMO en Welzijn, Gemeente Culemborg
· Frank van Holen, Prof. Frank van Holen, Vrije Universiteit Brussel, Directeur Hulpverleningsbeleid Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel
· John Goessens. Manager Entrea Lindenhout, Voorzitter Landelijk Overleg Pleegzorgaanbieders

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland

www.pleeggrootouders.nl