Horizon Jeugdzorg en Onderwijs heeft vandaag de definitieve gunning gekregen in de aanbesteding JeugdzorgPlus die achttien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord hebben uitgezet. De regio heeft voor Horizon gekozen vanwege goed onderbouwde en innovatieve plannen die nauw aansluiten op de behoeften van jongeren en hun ouders.


Vernieuwde aanpak

Horizon ervaart dat onder andere het werken met de methodiek JouwZorg en een JIM (Jouw Ingebrachte
Mentor), altijd samen met het kind en het netwerk aan de slag en nauwe samenwerking met onderwijs,
tot betere resultaten leiden. We werken met een zo snel mogelijk perspectief naar een (alternatieve)
thuissituatie. Horizon gelooft in een behandeling zo dichtbij huis als mogelijk en zo specialistisch als nodig.
Daarom zorgen wij voor voorzieningen in de regio zelf. Horizon werkt al op verschillende plekken met
kleinschalige voorzieningen.

“We zijn ervan overtuigd dat we met nieuwe vormen werken die beter aansluiten bij de behoeften van
het kind en het gezin.” zegt bestuurder Krijnie Schotel. “Door onze vernieuwde aanpak te combineren
met onze jarenlange kennis en ervaring met deze jongeren en hun ouders, boeken we goede resultaten,”
aldus Krijnie Schotel. “Wij kijken uit naar de samenwerking in de regio met diverse partners en het
leveren van onze vernieuwde aanpak JeugdzorgPlus in de regio. ”


Concrete afspraken

Horizon wil jongeren en ouders zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen. Krijnie Schotel: “De komende
weken gaan wij jongeren, ouders, gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders betrekken bij onze
vernieuwende aanpak. Wij vertrouwen erop dat we tot goede afspraken met de huidige aanbieder en
regio zullen komen om zorgcontinuïteit te waarborgen.”