Horizon Jeugdzorg en Onderwijs heeft de voorlopige gunning gekregen in de aanbesteding JeugdzorgPlus die achttien gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord hebben uitgezet. De regio heeft bij Horizon aangegeven dat zij goed onderbouwde en innovatieve plannen heeft die nauw aansluiten op de behoeften van jongeren en hun ouders.

Ervaring en nieuwe aanpak
De afgelopen jaren heeft Horizon samen met partnerorganisaties De Opvoedpoli en Altra – beiden Noord-Hollandse zorgaanbieders – diverse pilots gedraaid met nieuwe vormen van jeugdhulp in combinatie met onderwijs. Horizon ervaart dat onder andere het werken met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor), altijd samen met het kind en het netwerk aan de slag en nauwe samenwerking met onderwijs, tot betere resultaten leiden. Horizon gelooft in een behandeling zo dichtbij huis als mogelijk en zo specialistisch als nodig. Daarom zorgt Horizon voor voorzieningen in de regio zelf. In Den Haag werkt Horizon inmiddels met succes aan deze aanpak in kleinschalige voorzieningen.

“We zijn zeer trots en verheugd dat we de voorlopige gunning hebben gekregen. We kijken uit naar de samenwerking in de regio en het leveren van onze vernieuwde aanpak JeugdzorgPlus”, zegt bestuurder Krijnie Schotel.  “We ontwikkelen nieuwe vormen van jeugdhulp die beter aansluiten bij de behoeften van het kind en het gezin. Door de nieuwe aanpak te combineren met onze jarenlange kennis en ervaring met deze jongeren en hun ouders, boeken we goede resultaten”, aldus Krijnie Schotel. “We werken vanuit de vraag van kinderen, ouders en gezinnen en geven op een andere manier invulling aan het vak ‘hulpverlenen’”.

Concrete afspraken
Horizon wil jongeren en ouders het liefst nu al informeren, maar moet wachten totdat de gunning definitief is gemaakt. Krijnie Schotel: “Direct daarna gaan wij jongeren, ouders, gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders betrekken bij onze vernieuwende aanpak. Dan kunnen we laten zien wat wij doen en wordt onze aanpak meer concreet voor iedereen. Wel kunnen wij ouders al garanderen dat er continuïteit van zorg plaats zal vinden. Dit betekent dat jongeren en hun ouders die in 2018 een traject zijn gestart/gaan starten bij de huidige JeugdzorgPlus-aanbieder, daar hun traject ook kunnen afmaken. Wij gaan zo spoedig mogelijk, na de definitieve gunning met de huidige aanbieder en de gemeenten in gesprek om goede afspraken te maken en de zorgcontinuïteit te waarborgen.”

Over Horizon
Horizon is een van de grootste aanbieders van JeugdzorgPlus in Nederland en werkt nauw samen met De Opvoedpoli en Altra die in de regio Noord-Holland zijn gevestigd. Horizon is landelijk aanbieder van specialistische jeugdhulp en onderwijs aan kinderen met complexe problemen.