Op dinsdag 11 september 2018 vond in de gemeente Zuidplas een avond plaats speciaal voor pleegouders, georganiseerd door de POR (pleegouderraad) van Horizon en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Pleegouders van alle pleegzorginstellingen waren uitgenodigd, van de diverse vormen van Pleegzorg (crisis, langdurig, weekenden netwerk) waren pleegouders aanwezig.

Wethouder Jan Verbeek opende de bijeenkomst met een welkomstwoord waarin hij zijn waardering voor de pleegouders uitsprak. Het is fijn dat ouders in Zuidplas hun huis openen voor kinderen die tijdelijk of permanent een veilige plek nodig hebben om op te groeien.

Pleegouders zijn van onschatbare waarde en heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen. Deze pleegkinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd.

Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding, dan kan besloten worden dat het kind – tijdelijk –  ergens anders gaat wonen.

Het zoeken naar het meest passende gezin is een zorgvuldig proces, waarin de belangen van het kind centraal staan. Pleegzorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het werven van pleegouders en de begeleiding van het kind, de pleegouders en de ouders.

In Nederland hebben ruim 23.000 jeugdigen voor kortere of langere tijd bij pleegouders gewoond. Dat is een toename van ruim 700 kinderen in vergelijking met 2016. Op dit moment wachtten zo’n 175 jeugdigen op pleegzorg. Voor hen is nog geen bemiddeling gestart. Dit heeft voornamelijk te maken met een tekort aan pleegouders.

Liesbeth de Boer, beleidsadviseur Jeugd van de gemeente Zuidplas, informeerde de pleegouders over de verlengde pleegzorg die per 1 juli 2018 is ingegaan. Pleegzorg wordt nu standaard tot 21 jaar verleend, in plaats van 18 jaar. Het is van belang dat pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin opgroeien, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze hiertoe in staat zijn. Zij krijgen nu de kans om langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezien en de pleegzorgaanbieder bij de overgang naar volwassenheid.

Monique van den Winden en Judith Otto van het Sociaal team Zuidplas, vertelde daarna over de werkzaamheden van het sociaal team, de samenwerking met de pleegzorgaanbieders en wanneer er een beroep op het sociaal team gedaan kan worden.

Hiermee werd het plenaire gedeelte door Ingrid Craenen, coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin, afgesloten en was er nog alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Zo werd gedeeld dat het geweldig is om pleegouder te zijn, het fijn is om een kind te zien opgroeien en veel mooie momenten samen te delen. Wel lijkt de problematiek en wat de kinderen soms hebben meegemaakt echt zwaarder te worden hetgeen erg zorgelijk is. Sommige pleegkinderen hebben juist behoefte aan meer contact met andere pleegkinderen, terwijl andere pleegkinderen juist zo normaal mogelijk willen opgroeien.

Eind oktober vindt De Week van de Pleegzorg plaats, de gemeente Zuidplas gaat hier zeker aandacht aan besteden om pleegzorgorganisaties te ondersteunen bij de werving van pleeggezinnen zodat meer kinderen een veilig thuis krijgen om op te groeien.

Vraag gerust een  informatie pakket aan voor nieuwe pleegouders of bezoek een voorlichtingsavond

Voor vragen kunt u ook terecht bij de Pleegouderraad van Horizon