Horizon vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de pleegkinderen. Zij verdienen deze zorgvuldigheid. Daarom plaatsen we hierover onderstaande tekst op de website die we ook in de nieuwsbrief onder uw aandacht brengen.

Social media vormen een snelle en gemakkelijke manier om ons te verbinden met de wereld en de mensen om ons heen.
Als pleegouders wilt u daarbij uiteraard de privacy van uw pleegkind goed beschermen, net als die van u zelf. Omdat de situatie van pleegkinderen echter net even anders is gelden hierover een paar belangrijke regels.

U mag als pleegouder wettelijk gezien geen privacygegevens van uw pleegkind delen of verwerken op social media tenzij hiervoor uitdrukkelijk en voor elke concrete situatie toestemming is verleend door de met gezag belaste ouder(s) óf de voogd óf het betreffende pleegkind van 16 jaar of ouder.

Pleegkinderen kunnen extra kwetsbaar zijn als het gaat om het delen van hun privacygegevens op social media. Horizon adviseert u daarom uw pleegkind goed te begeleiden bij zijn/ haar omgang met social media.
Voor achtergrondinformatie kunt u kijken op: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden.

Bij twijfel of specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider. In de pleegzorgbegeleiding wordt aandacht besteed aan de onderwerpen social media gebruik en privacy. Horizon heeft een belangrijke signaleringsfunctie als de privacy van het pleegkind in het gedrang dreigt te komen.