In 2018 wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd voor pleegouders, pleegkinderen en iedereen die interesse heeft in pleegzorg. Een belangrijk onderdeel vormen de acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’.

Horizon heeft samen met de collega pleegzorgaanbieders naar alle gemeentes een  brief uit gedaan, om aandacht te vestigen op de week van de pleegzorg. We verkennen de mogelijkheden om vanuit Horizon samen met gemeentes en ketenpartners diverse activiteiten tot stand te brengen in die week.