Voor wie

Goede onderlinge afspraken tussen ouders over de omgangsregeling met hun kind zijn niet vanzelfsprekend. Vaak is er bij aanmelding voor het Omgangshuis geen contact tussen de jongere en een van de ouders. Het niet hebben van contact kan bij jongeren kan leiden tot problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat jongeren met allebei de ouders contact houden. Ook als hun ouders uit elkaar zijn.

Begeleiding

Veel jongeren hebben last van de problemen die rondom een scheiding ontstaan. Dit kan zich uiten in gedragsproblemen, ouders/opvoeders raken in meer of mindere mate de regie kwijt of de schoolresultaten van de jongeren blijven achter. Het Omgangshuis biedt kortdurende begeleiding aan zowel ouders/opvoeders als hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. Met behulp van de inzet van het Omgangshuis kan contactherstel tussen jongere en ouder worden gerealiseerd en kan de communicatie tussen de ouders tot stand worden gebracht en verbeterd.

De begeleiding vindt plaats onder leiding van ervaren professionals. De ontmoetingsruimten van het Omgangshuis zijn kindvriendelijk en veilig. De professionals van Horizon ondersteunen en begeleiden zowel de jongere als de ouders bij het herstellen van het contact, geven psycho-educatie en bemiddelen in de ouderschapscommunicatie.

Vanuit het omgangshuis wordt samengewerkt met alle hulpverlenende instanties, die bij het gezin betrokken zijn zoals wijkteam, jeugdbescherming en raad voor kinderbescherming.

Toekomst

Het doel van het traject in het omgangshuis is het herstellen van het contact tussen jongere en ouder. Tijdens de omgangsmomenten wordt met behulp van de professionals het contact hersteld en verstevigd voor zelfstandige omgang in de toekomst. Het omgangshuis begeleidt ouders om in het belang van hun kind te denken en te handelen.

Contact

Mozartlaan 150
3055 KM Rotterdam
tel: 0800 45 67 899