Gezin Totaal

Gezin totaal is een doorontwikkeling van de open jeugdzorg van Horizon. Zoals de naam al zegt, richt de behandeling zich op het complete gezin. Gezin Totaal is een intensief behandel traject dat snel perspectief biedt aan ouders en kinderen.

Uniek is dat Gezin Totaal de kans biedt om kind en/of ouders tijdelijk op te nemen zodat het gezin op adem kan komen. Een ‘tijdelijke time out’ is soms zeer gewenst. Vanuit die situatie wordt gezamenlijk besloten wat het gezin nodig heeft om weer snel (en zelfstandig) in de eigen leefomgeving te functioneren.

Gezinsbehandeling

Naast gezin totaal hebben we ook gezinsbehandelingen om in te zetten. Afhankelijk van de problematiek wordt de juiste behandeling gekozen. De gezinsbehandeling in Harreveld richt zich op gezinnen met kinderen met gedragsproblemen die samenhangen met onvoldoende opvoedvaardigheden en met overbelasting van de ouders door andere problemen op andere terreinen.

Hierdoor is de veiligheid van de kinderen in het geding en dreigen ze uit huisgeplaatst te worden, of is dit al gebeurd en dreigt een blijvende uithuisplaatsing. Doel van de gezinsbehandeling is het waarborgen en vergroten van de veiligheid in gezinnen zodat kinderen bij hun ouders kunnen blijven wonen of weer opnieuw thuis kunnen wonen. Aan dit doel wordt gewerkt door versterking van opvoedingsvaardigheden en vermindering van de overbelasting door andere problemen van de ouders.

De aanpak biedt de ouders de mogelijkheid om samen met hun kind(eren) in een eigen appartement op het terrein van Horizon tijdelijk los te komen van de hectiek en draaglast in hun dagelijks leven. Om zo in een nieuwe, groene en rustige omgeving tot rust te kunnen komen en de regie in de opvoeding te herpakken.

Met wie werken we samen

Binnen de regio Rijnmond werkt Horizon nauw samen met jeugdzorgorganisaties Enver en Timon. Een bijzonder gezamenlijk project is het project ‘Participeren kun je leren’, gekoppeld aan een training zelfstandig wonen.

Op het terrein van Bergse Bos aan de Mozartlaan in Rotterdam hebben we groepen geopend in samenwerking met Yulius. Hier worden jeugdigen behandeld met problematiek in het autistisch spectrum. Naast de regionale collega instellingen die werkzaam zijn in de jeugdzorg hebben wij vanuit Horizon ook een intensieve samenwerking met verschillende onderwijs instellingen.

Horizon heeft in de regio Rijnmond en omgeving verschillende onderwijs locaties voor Speciaal Onderwijs. Dit zijn scholen voor zowel het speciaal basis onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen verschillende samenwerkingsverbanden zijn wij bestuurlijk vertegenwoordigd zoals onder andere bij Koers VO en PPO Rotterdam. Hierdoor zijn wij vanuit Horizon goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het passend onderwijs. Door het onderwijs te combineren met de jeugdzorg pakken wij de problemen op beide leefgebieden aan.

Actuele wachttijden Horizon Open Jeugdzorg

Hier vindt u binnenkort onze actuele wachttijden voor de open jeugdzorg.

Waarom kiest u voor open jeugdzorg bij Horizon

Binnen Horizon vinden we eigen regie en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Eigen regie van jeugdigen, maar ook van ouders. Je gedrag bepaalt wat je voor elkaar krijgt en hoe anderen op jouw reageren. Binnen de open jeugdzorg leggen wij hier nadruk op. De vraag die wij ouders en gezinnen stellen: hoe word jij regisseur van je eigen bestaan?

Samen met het gezin werken we aan ontwikkeling en gedrag. We kijken naar mogelijkheden van jeugdigen en naar vaardigheden van ouders of opvoeders. Zo krijgen gezinnen snel weer grip op hun situatie en maken ze een doorstart.

Wie zijn de onderaannemers van Horizon bij open jeugdzorg

Officiële onderaannemers van Horizon zijn De Opvoedpoli en Zuidwester. Gezamenlijk kunnen we zowel GGZ problematiek, LvB als jeugdzorg bieden. De samenwerking tussen Horizon en De Opvoedpoli bestaat sinds 2013.
De flexibele werkwijze van De Opvoedpoli en het bieden van geïntegreerde jeugdhulp en jeugd-ggz sluiten naadloos aan bij de transformatiegedachte. Horizon is altijd op zoek naar manieren om de residentiële zorg effectiever en efficiënter in te zetten door af te schalen naar specialistisch ambulante zorg.

Met De Opvoedpoli haalt Horizon proactief zelf deze expertise in huis. Stichting Zuidwester biedt al meer dan 40 jaar zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor kennis en kunde op het gebied van de LVB problematiek koppelen we Zuidwester aan het traject.

Uiteraard wordt er intensief samengewerkt met de overige jeugdzorg aanbieders in de omgeving Rijnmond. Er zal dan ook altijd Op Maat gekeken worden naar een passend aanbieder indien dit in het arrangement van toepassing is.

Contact

Horizon Open Jeugdzorg
Mozartlaan 150
3055 KM Rotterdam

Bel: 0800 45 67 899