Beschrijving

Onderzoek naar de effectiviteit van het ondersteuningsprogramma Positief Opvoederschap binnen de Pleegzorg met behulp van Video-interactie voor pleegouders (VIPP-FC). De interventie is gebaseerd op de VIPP-SD (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline), een methode die ontwikkeld is om ouders te ondersteunen bij het omgaan met verstoord en lastig gedrag van hun kinderen, door het verhogen van de sensitiviteit van de ouders.

Onderzocht wordt of de nieuwe interventie de pleegouders helpt sensitiever te zijn voor de behoeften van het jonge pleegkind (1-5 jaar) door signalen te herkennen en hier adequaat op in te gaan

Onderzoeksinstelling

Universiteit Leiden

(Hoofd)onderzoekers

prof. dr Alink (projectleider), Nikita Schoenmaker (promovenda), prof. dr. Juffer, dr. Vermeer, dr. Maras, G. Jagersma

Financier

geen

Verwachte einddatum

Medio 2017