In de Break werken Agathos (onderdeel van Lelie Zorggroep), ASVZ, Enver, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en Yulius, samen. De zorginstanties bundelen hun krachten om jongeren tijdelijke ondersteuning op maat te bieden, zodat zij thuis kunnen blijven wonen.

Wat doet De Break?

De Break biedt een plek waar jongeren met meerdere problemen, zoals psychische of gedragsproblemen en/of een lichte verstandelijke beperking, tijdelijk rust en stabiliteit kunnen vinden als dat in de thuissituatie even niet lukt. Zij krijgen de begeleiding die bij hen past en kunnen  indien nodig/gewenst blijven logeren. Naar school gaan, sporten of reeds ingezette behandeling of begeleiding blijven gewoon doorgaan. Met ondersteuning vanuit de verschillende specialismen in één voorziening willen we voorkomen dat de thuissituatie escaleert. De inzet van De Break is altijd onderdeel van een integraal plan van aanpak in de thuissituatie.

Samenwerking op meerdere gebieden

De ondersteuning in de Break wordt geleverd door een team van medewerkers van de samenwerkende organisaties, een combinatie van medewerkers uit de jeugdzorg (J&O), gehandicaptenzorg (VG) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Overige ondersteuning en/of behandeling wordt ook door één of meerdere van deze organisaties geboden. Op deze manier krijgt de jongere het beste van wat al deze organisaties te bieden hebben. Een jeugdige kan maximaal voor een half jaar gebruik maken van het aanbod van De Break. Het gaat dan om één of meerdere nachten per week.

Contact

Kijk op www.debreak.nl of neem contact op met Marcel Jans door te bellen naar 06-83283995 of 0184-491428. Of mail naar: info@debreak.nl.