In het Handboek voor pleegouders komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

  • Over Pleegzorg en Horizon
  • Het instroomtraject
  • Begeleiding
  • Veiligheid pleeggezin en jeugdige
  • Deskundigheidsbevordering en ondersteuning pleegouders
  • Juridische aspecten
  • Financiën en verzekeringen

U kunt het Handboek voor pleegouders downloaden via onderstaande link.