In het Handboek voor pleegouders komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

  • Over Pleegzorg en Horizon
  • Het instroomtraject
  • Begeleiding
  • Veiligheid pleeggezin en jeugdige
  • Deskundigheidsbevordering en ondersteuning pleegouders
  • Juridische aspecten
  • Financiën en verzekeringen

U kunt het Handboek voor pleegouders downloaden via onderstaande link.

Handboek Pleegouders

Bijlagen Handboek Pleegouders
Indien u al bij Horizon actief bent als pleegouder kunt de bijlagen bij het Handboek opvragen via  SApleegzorg@horizon.eu.

De Bijzondere Kostenregeling en het Reglement Pleegouderraad treft u aan op deze pagina.