Jongerenraad

Gevraagd en ongevraagd geeft de Jongerenraad advies en vraagt informatie op. Twee keer per jaar overlegt de Jongerenraad met de directeur pleegzorg. Zo wordt de jongerenraad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen Horizon. Eens per jaar worden diverse vastgestelde beleidsstukken binnen de Jongerenraad besproken. We proberen een goede vertegenwoordiging te krijgen uit alle regio’s waar Horizon actief is.

Pleegzorgwerkers

Een aantal pleegzorgwerkers van Horizon hebben een begeleidende rol in de Jongerenraad. Zij bereiden met de voorzitter de vergadering voor (maken samen de agenda), geven tips aan de jongeren, notuleren en verspreiden de notulen. Het dagelijks bestuur van de Jongerenraad bestaat uit de voorzitter en de vertegenwoordiger cliëntencontact. Er is geen secretaris, de aanwezige pleegzorgbegeleider notuleert.

Het reglement Jongerenraad Instituut voor jeugdzorg en onderwijs Horizon afdeling Pleegzorg is op te vragen bij de pleegzorgwerker.

Activiteiten van de jongerenraad

How to survive pleegzorg
In 2015 hebben zij aandacht gevraagd voor betere informatie aan kinderen en jongeren voorafgaand aan een plaatsing. Concreet is hierdoor de afspraak gemaakt dat pleegouders foto’s en filmpjes aanleveren die door de kinderen bekeken kunnen worden voordat zij gaan kennismaken in het gezin. Ook huisregels en gewoontes moeten onderwerpen zijn die voorafgaand aan een plaatsing aan de orde moeten komen tijdens de kennismaking. De film “how to survive pleegzorg” die gemaakt is door jongeren, onder andere jongeren van Horizon, is hierbij een goed hulpmiddel!

Overplaatsing

Verder maken onze jongeren zich zorgen over de kinderen die zo vaak worden overgeplaatst. Ook al scoort Horizon laag in het landelijk gemiddelde, toch is iedere overplaatsing er één teveel. Een terecht punt dus in onze ogen. Wij hebben hun zorg overgenomen en er loopt nu een onderzoek naar de oorzaken en de mogelijke oplossingen binnen Horizon om overplaatsingen meer te voorkomen.

Ambassadeurs

Naast de bijeenkomsten zijn onze jongeren van de jongerenraad graag geziene gesprekspartners en worden zij zowel intern (pleegouderraad) als extern (lancering jongerenAPP, NJI onderzoek, JongWijs) gevraagd om deel te nemen.

Begeleiding pleegzorgwerkers

De jongerenraad heeft zich in 2016 vooral beziggehouden met de begeleiding van de jongeren door de pleegzorgwerkers. Zij vinden dat hier nog wel iets aan verbeterd kan worden. Zij zullen daarom in november deelnemen aan onze sectormiddag om samen met de pleegzorgwerkers na te denken over verbeteringen en ons feedback te geven vanuit de cliënt. De Jongerenraad heeft er mede voor gezorgd dat de pleegzorgwerker twee keer per jaar een individueel gesprek heeft met het pleegkind, zodat een pleegkind de kans krijgt om persoonlijke dingen kwijt te kunnen mocht hij/zij dit willen.JBW: Jeugd Welzijns Beraad
Voor de toekomst staat op de agenda dat de Jongerenraad zich wil aansluiten bij JBW: Jeugd Welzijns Beraad, een overkoepeling van jongerenraden binnen de Jeugdzorg in Nederland.

Agenda Jongerenraad

We willen dat de pleegzorg vergoeding en begeleiding voor pleegkinderen na 18 jaar gewoon door blijft lopen tot 21 jaar. De meeste pleegkinderen hebben op 18 jaar geen mogelijkheden om al op zichzelf te wonen.

Wij willen helpen nieuwe pleegouders zo goed mogelijk voor te lichten hoe het echt is om pleegouder te zijn, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten en er daardoor nog meer kinderen tot zelfstandigheid bij hun pleegouders kunnen blijven wonen.