Pleegouderraad

Het is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en behartigt de algemene belangen en een vertegenwoordiging van pleegouders binnen Horizon.

Per 1 juli 2013 is de wet ‘Verbetering Positie Pleegouders’ ingegaan. Sindsdien is een pleegouderraad verplicht voor iedere pleegzorginstelling. De POR bestaat uit negen leden en is een afspiegeling van alle pleegouders: van crisis- tot netwerkpleegouder, fulltime of alleen in het weekend.

Bekijk de leden van de Pleegouderraad

Rol Pleegouderraad

We proberen algemene problemen te signaleren. Deze worden vervolgens besproken met de directie en als POR proberen we hierin een positieve bijdrage te leveren. Daarnaast geeft de POR de directie gevraagd en ongevraagd advies over het beleid, dat Horizon en pleegkinderen aangaat. De adviezen die wij uitbrengen, zijn gebaseerd op de ervaringen en mening van pleegouders. Daarbij krijgen we hulp van een aantal klankbordgroepsleden die we regelmatig om advies vragen.

De afgelopen jaren hebben we als POR wat mogen betekenen door:

  • Regelmatige organisatie van thema avonden, zodat pleegouders elkaar kunnen ontmoeten en verder leren over diverse onderwerpen;
  • Starten met koffie ochtenden en –avonden om zo ervaringen van pleegouders onderling te kunnen uitwisselen;
  • Instellen klankbordgroep om van zoveel mogelijk pleegouders mening te weten te komen over diverse onderwerpen die helpen bij de adviezen aan directie;
  • Meedenken en meewerken aan de Pleeggezindagen.

Jaarplan POR

Lees het Jaarplan POR 2019

Heeft u vragen? Mail ons gerust
Namens de POR, Natasja Heemskerk, secretaris

Jaarverslagen POR

Reglement Pleegouderraad

Lees het Reglement Pleegouderraad Horizon Pleegzorg