Welke kosten betaal ik uit de pleegzorgvergoeding?

De kosten van normaal levensonderhoud vallen onder de pleegzorgvergoeding.
Dat betekent bijvoorbeeld:

 • Eten;
 • Kleding en schoeisel;
 • Wonen (bv meubels)
 • Kapper en toiletartikelen;
 • Zakgeld;
 • Sport en ontspanning;
 • Vakantiekosten;
 • Schoolspullen zoals pennen, schriften, agenda;
 • Eventuele verzekeringen;
 • Kosten voor kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Kinderopvangtoeslag

De kosten voor kinderopvang voor een pleegkind worden betaald uit de pleegzorgvergoeding. Je komt als pleegouder meestal wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit vraag je als pleegouder zelf aan bij de belastingdienst. Meer informatie en het aanvraagformulier kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Pleegzorgverlof

Werkende pleegouders die een pleegkind voor onbepaalde tijd in huis nemen, hebben recht op 4 weken (betaald) verlof. Je kunt dit gespreid of aaneengesloten opnemen. Je werkgever vraagt het verlof voor je aan.
Krijg je een WW-uitkering, ziektewet of loongerelateerde WGA-uitkering? Dan kom je ook in aanmerking voor het betaald verlof.
Alle informatie over pleegzorgverlof kun je lezen op de website van de Rijksoverheid.

Helaas komen zelfstandig ondernemers niet in aanmerking voor deze regeling.

Verzekeringen

Het is belangrijk dat je pleegkind goed gedekt is in jouw gezin, en je niet voor verrassingen komt te staan.

Belangrijke verzekeringen:

 • Schadeverzekeringen: inboedel, woonhuis, aansprakelijkheid
  De meeste particuliere (schade)verzekeringen dekken pleegkinderen in jouw gezin op dezelfde manier als eigen kinderen, en hoeft er geen aanvullende dekking te worden afgesloten. Controleer altijd de polisvoorwaarden of vraag je verzekeringsadviseur om dit te controleren.

Let op: als je geen eigen kinderen hebt, is het vaak wel raadzaam om je dekkingsgraad uit te breiden naar een gezinsdekking zodra je een pleegkind in je gezin opneemt.

 • Zorgverzekering
  Wie verantwoordelijk is voor de zorgverzekering van je pleegkind, hangt van de situatie af. Degene met gezag of voogdij over het kind hoort dit te verzorgen. Bij een vrijwillige pleegzorgplaatsing, of een Ondertoezichtstelling (OTS) maatregel zonder voogdijmaatregel, zijn dat de ouders. Ligt de voogdij bij de gecertificeerde instelling (de jeugdbeschermer)? Dan hoort deze de zorgverzekering te regelen. In het geval de pleegouders de voogdij overnemen, zijn zij verantwoordelijk voor de zorgverzekering.

Heb je vragen? Stel ze aan je pleegzorgbegeleider of mail naar pleegzorg@horizon.eu