• U mag als pleegouder wettelijk gezien geen persoonsgegevens van uw pleegkind delen op social media tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de met gezag belaste ouder(s) óf de voogd óf het betreffende pleegkind van 16 jaar of ouder.
  • Pleegkinderen kunnen extra kwetsbaar zijn als het gaat om het delen van hun privacygegevens op social media. Horizon adviseert u daarom uw pleegkind goed te begeleiden bij zijn/ haar omgang met social media. Voor achtergrondinformatie kunt u kijken op: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden.

Bij twijfel of specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider. In de pleegzorgbegeleiding wordt aandacht besteed aan de onderwerpen social media gebruik en privacy.

Horizon heeft een belangrijke signaleringsfunctie als de privacy van het pleegkind in het gedrang dreigt te komen.