Beste pleegouder(s),

Het einde van het jaar nadert, dat betekent dat wij binnenkort het boekjaar 2019 moeten afsluiten in onze administratie.
Voor de jaarafsluiting dienen alle pleegzorg declaraties van 2019 afgehandeld te zijn. Wij moeten ook zorgen voor een tijdige verantwoording naar de gemeenten.

Deeltijdpleegzorg:

Indien u over het 4e kwartaal van 2019 nog pleegvergoeding in verband met weekend-/vakantie-/dag-pleegzorg wil declareren, verzoeken wij u dringend deze uiterlijk op 24 december 2019 bij uw pleegzorgbegeleider in te dienen.

Bijzondere kosten/reiskosten:

Indien u over het 4e kwartaal van 2019 nog bijzondere kosten/reiskosten wil declareren ten behoeve van uw justitieel geplaatste pleegkind of pleegoudervoogdijkind, verzoeken wij u deze kosten ook uiterlijk op 24 december 2019 bij uw pleegzorgbegeleider in te dienen.
U dient bij uw declaraties de originele facturen met betalingsbewijzen (bv. kopie bankafschrift) mee te sturen. Declaraties die te laat zijn ingediend of onvolledig zijn, kunnen wij niet in behandeling nemen.
Bij vrijwillige pleegzorg komt u NIET in aanmerking voor vergoeding van bijzondere kosten/reiskosten.

Tot slot verzoeken wij u om de declaratieformulieren van onze website te gebruiken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

En wij wensen u alvast een heel feestelijke decembermaand!

Met vriendelijke groet,

HORIZON PLEEGZORG