Voor wie

De behandeling richt zich op jonge vrouwen die slachtoffer zijn geworden/dreigen te worden van afhankelijkheidsrelaties. Jonge vrouwen tussen de 12 en 18 jaar krijgen hoog specialistische zorg in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

De behandeling

De ouders van de jonge vrouwen zijn nauw betrokken bij de behandelingen. Ze werken samen met hun netwerk en professionals aan specifieke doelen op het gebied van gezond seksueel gedrag, traumabehandeling en sociale vaardigheden. Ze leren hun zelfstandigheid te vergroten en hun zelfbeeld te versterken. Samen wordt er gewerkt aan het losmaken van bestaande afhankelijkheidsrelaties. Daarbij wordt er nadrukkelijk ingezet op bescherming, vertrouwen en verbinden.

De behandeling is opgedeeld in 3 fases:
1. Stabilisatie, motivatie en perspectief bepalen
2. Werken aan behandeldoelen en toewerken naar de laatste fase
3. Re-integratie en rehabilitatie.

 

Toekomst

De behandeling duurt in principe 6 maanden. Het streven is altijd om de jongeren terug naar huis te laten keren. Soms zijn de omstandigheden echter zodanig dat terugkeer niet mogelijk of niet wenselijk is. In dat geval gaan we samen en in goed overleg op zoek naar een passend alternatief.