HFP is er voor jeugdigen (jongens en meiden) tussen de 12 en 18 jaar met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Hun gedrag komt vaak voort uit trauma’s en/of hechtingsproblematiek door wat ze in hun leven hebben meegemaakt.

Binnen ’t Anker zijn er 3 gemengde HFP groepen en 1 jongensgroep. Hoewel jeugdigen met een Hoog Forensisch Profiel hele verschillende en complexe problemen kunnen hebben, hebben ze altijd met elkaar gemeen dat ze externaliserende gedragsproblemen hebben. Dit betekent dat ze gedrag vertonen waar de omgeving last van heeft. Denk hierbij aan agressief, manipulatief en dreigend gedrag, moeite hebben met het accepteren van gezag (onbetrouwbaar en brutaal zijn), drugsgebruik en een verhoogd risico op weglopen en delict gedrag (in aanraking komen met politie en justitie).

Doel

Het doel van deze behandeling is om binnen de kaders van de geslotenheid het probleemgedrag eerst te stabiliseren en vervolgens aan de hand van behandeling te verminderen. Zo leren de jongeren hun krachten te (her)ontdekken en anders te reageren op hun negatieve emoties, waardoor de kans op herhaling van hun probleemgedrag kleiner wordt en ze kunnen doorstromen naar een lichtere behandelsetting of weer terug naar huis kunnen met ambulante zorg.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Een veilig en positief leef- en leerklimaat staat centraal. Hierbij maken we het toekomstperspectief van de jeugdige leidend en werken we activerend en oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat ieder mens, in welke situatie dan ook, krachten en talenten heeft en er altijd uitzonderingen bestaan op het probleem(gedrag). Door competentiegericht en cognitief-gedragstherapeutisch te werk te gaan, bieden we de nodige structuur gericht op waardering in plaats van verwerping. Zo bieden we zorg, nabijheid en betrokkenheid, maar stellen we ook grenzen. Indien nodig grijpen we in, maar altijd met respect voor de persoonlijke autonomie en individualiteit van de jeugdige.

Gedurende het traject worden vaardigheden aangeleerd, waarmee de jongeren hun ontwikkelingstaken kunnen volbrengen. Door technieken van motiverende gespreksvoering, wordt de intrinsieke motivatie van jeugdigen en hun ouders versterkt en zo perspectief gecreëerd. Aanvullend worden, indien nodig, therapieën ingezet, aansluitend bij de doelen die zijn opgesteld. Zo bieden we onder andere EMDR voor traumabehandeling, Cognitieve Gedragstherapie voor angststoornissen en vaktherapie (zoals drama-, muziek- en beeldend therapie).

Hoe ziet het proces eruit?

Het uitgangspunt is dat de behandeling in geslotenheid zo kort mogelijk (gemiddeld 6-9 maanden) wordt ingezet. Van belang is dat in het begin van de plaatsing overeenstemming wordt gevonden over het toekomstperspectief, zodat jeugdigen en ouders weten waar ze naartoe werken. Er worden doelen opgesteld, waarmee inzichtelijk wordt wanneer een jeugdige toe is aan de volgende stap. Tijdens de behandeling zal worden geoefend met buitenmomenten, zodat de jongeren de aangeleerde vaardigheden ook in de maatschappij kunnen inzetten. Hoewel we na de behandeling natuurlijk altijd streven naar een terugkeer naar huis, is dit niet altijd (direct) mogelijk. In dat geval wordt onderzocht of de jeugdige kan doorstromen naar een lichtere setting in de vorm van een open groep of een zelfstandigheidstraining.

Aanmelden

Mail naar [email protected].

Bij deze locaties kun je terecht voor Hoog Forensisch Profiel

't Anker

Kerkstraat 51

7135 JJ

Harreveld