Voor wie is IBA?

IBA is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Zij zitten vaak al een geruime tijd in JeugdzorgPlus. Hier boeken zij weinig tot geen vooruitgang. Dit komt omdat zij vaak ongevoelig zijn voor straffen, belonen en groepsdruk. Voor deze jongeren helpt een groepsbehandeling niet.

De behandeling

Bij Horizon krijgen deze jongeren intensieve, individuele begeleiding en daarmee de kans zich te ontwikkelen in een voor hen geschikt klimaat. Een klimaat waarin ze op zichzelf gericht raken, hun gedragsproblemen erkennen en eraan werken. Voordat we kunnen beginnen met de behandeling is er besef nodig vanuit de jongeren. Het besef dat het gedrag dat zij tonen, niet langer kan. Vervolgens krijgen de jongeren individuele begeleiding van deskundige. Op deze manier kunnen ze zich volledig op zichzelf richten, hun problemen erkennen en eraan werken.

De jongere werkt aan behandeldoelen die hij of zij samen met ouders/opvoeders en de mentor opstelt. Op de IBA en thuis, want op verlof gaan is een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Weer meedoen en gezagsverhoudingen herstellen.

Hoewel jongeren op de IBA individueel behandeld worden en vaker op hun eigen kamer verblijven dan op een reguliere afdeling, komen zij wel met elkaar in aanraking. Dat gebeurt in kleinere groepen en onder toezicht.

De toekomst

Samen met de ouders/opvoeders wordt er gekeken waar we naartoe werken. Er wordt de voorkeur gegeven aan een vorm van zelfstandig – of thuis wonen. We inventariseren welke mogelijkheden er zijn en wat hiervoor nodig is. Daarnaast richten de jongeren zich op een passende opleiding, werk of andere zinvolle dagbesteding. Het resultaat dat de jongeren bereiken verschilt van persoon tot persoon.

Aanmelden

Mail naar [email protected].

Bij deze locaties kun je terecht voor  Intensieve Behandelafdeling

't Anker

Kerkstraat 51

7135 JJ

Harreveld