Voor wie

Loverboy Problematiek en eergerelateerd geweld is er voor jonge vrouwen tussen de 12 en 18 jaar. Zij hebben te maken gehad (of dreigen te krijgen) met een zogenaamde ‘loverboy’ of andere vormen van mensenhandel. Deze jonge vrouwen zijn vaak kwetsbaar, hebben een laag zelfbeeld en geven moeilijk hun grenzen aan. Vaak is er bij deze jonge vrouwen sprake van ontwikkelings-, gedrags- en hechtingsproblemen.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in een gesloten en veilige omgeving waar de jonge vrouwen geholpen worden.

De behandeling bestaat uit:

  • Scholing
  • Groepstherapieën
  • Individuele therapie
  • Systeemtherapie
  • Leermodules
  • Sport

Elke situatie is anders. Daarom wordt het behandeltraject per persoon bepaald. Sport en onderwijs maken hierbij bij iedereen deel uit van de behandeling. Dit wordt zowel ‘in huis’ als daarbuiten aangeboden. Hier krijgen de jonge vrouwen de kans om diploma’s, certificaten en startkwalificaties te behalen. Daarnaast maken we ook gebruik van inzicht gevende therapie, PMT en drama- en creatieve therapie.

Ouders of verzorgers spelen een belangrijke rol in de behandeling en worden nauw betrokken. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de politie en het Openbaar Ministerie om de jonge vrouwen veilig te houden.

Toekomst

Het doel is om de jonge vrouwen een veilige terugkeer in de maatschappij te geven. Hierbij stimuleren wij hen om opleidingen af te maken

Aanmelden

Mail naar instroom.jeugdzorg@horizon.eu.

Bij deze locaties kun je terecht voor Loverboy problematiek en eergerelateerd geweld

Rijnhove

Cornelis Geellaan 2B

2406 JG

Alphen aan den Rijn