Atlantis 2 is een onderdeel van de JeugdzorgPlus locatie ’t Anker in Harreveld. De afdeling is gevestigd in een apart gebouw buiten het gesloten hoofdgebouw. Op deze specialistische afdeling worden alleen jongeren behandeld die meerdere keren Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG) hebben laten zien. Het SGG kan zich uiten op meerdere manieren, zoals bijvoorbeeld overmatig (afwijkende) porno kijken, seksueel misbruiken van anderen, seksueel ongeremd gedrag laten zien of zichzelf aanbieden online. De problematiek is heel divers en kenmerkt zich daarnaast door de aanwezigheid van internaliserende en/of externaliserende problemen.

Doel

We werken binnen Atlantis 2 met het Good Lives Model. Dit houdt in dat we voor iedere jongere streven naar een leven waarin zijn of haar basisbehoeften in balans zijn. De behandeling die geboden wordt is op maat gemaakt, specifiek toegespitst op de behoeften van de jongeren. Door hun leven in balans te brengen, te kijken naar wat er nog mist en verbeterd kan worden, therapieën aan te bieden en het systeem (gezin en sociale netwerk) te betrekken tijdens het gehele behandeltraject, willen we probleemgedrag in de toekomst voorkomen.

 • Jongeren leren eigen probleemgedrag herkennen door middel van therapie
 • Het netwerk wordt betrokken of hersteld bij het behandelproces om een sterkere basis voor na Atlantis 2 te creëren waar een jeugdige op kan terugvallen
 • Vergroten van hun autonomie en zelfvertrouwen en weer de regie leren nemen over hun eigen leven
 • Perspectief creëren
 • Vrijheden opnieuw opbouwen

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling binnen Atlantis 2 kent een gemiddeld langere duur dan een regulier gesloten jeugdzorgtraject. De gemiddelde duur ligt op 9 maanden tot een jaar, afhankelijk van het zorgzwaartepakket. Dit is vaak nodig omdat het een intensieve behandeling is waarbij meerdere therapieën aangeboden worden en er tijd nodig is om nieuw gedrag aan te leren.

De behandeling start al voor de opname door het doen van een intakegesprek met alle betrokkenen. In de eerste 6 weken van opname wordt er diagnostiek gedaan om te ontdekken waar het gedrag vandaan komt en wat dit in stand houdt. Op basis van deze bevindingen wordt de behandeling gekozen, die kan bestaan uit verschillende trainingen, therapieën of begeleiding, zowel groepsgericht als individueel.

Hoe ziet het proces eruit?

Hieronder staat het proces beschreven dat op SGG van toepassing is.
Alle stappen zijn hier kort beschreven van aanmelding tot uitstroom.

 • Stap 1

  Aanmelding

  Jongeren die SGG hebben vertoond, kunnen bij ons aangemeld worden via een Gecertificeerde Instelling. Ouders melden nooit zelf aan, een rechter meldt ook nooit zelf aan.

 • Stap 2

  Beoordeling

  De aanmelding wordt beoordeeld in samenspraak met de gedragswetenschapper, pedagogisch medewerker A en de leidinggevende.

 • Stap 3

  Ouderbetrokkenheid

  De betrokkenheid van ouders bij de behandeling is essentieel. Daarom vindt vlak voor de plaatsing een intakegesprek plaats, waarbij de aanwezigheid van ouders een voorwaarde is. Hierin wordt de behandelvraag besproken en worden leerdoelen opgesteld. Ook krijgen de ouders een rondleiding op de locatie, zodat zij weten waar en hoe hun kind behandeld wordt.

 • Stap 4

  Diagnostiek

  Om meer inzicht te krijgen in de problematiek wordt er in de eerste 6 weken uitgebreide diagnostiek gedaan. Hierin wordt een verklarende beschrijving opgesteld over het ontstaan en in stand houden van het seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Op basis van deze bevindingen wordt gezamenlijk het behandelplan opgesteld met het Goede-levens-team van het kind (alle belangrijke betrokkenen). De behandelvorm wordt gezamenlijk bepaald en eenieder krijgt taken om mee aan de slag te gaan de komende periode.

 • Stap 5

  Behandeling

  De jongere gaat verschillende trainingen en therapieën volgen, zowel gericht op de seksuele problematiek als de achterliggende problematiek. Geleidelijk wordt de situatie waarin de jongere functioneert genormaliseerd door het contact met andere jongeren, bezoekers en de mentor te intensiveren. De jongere werkt op deze manier aan zijn of haar zelfvertrouwen en krijgt langzaam weer de regie over zichzelf. Parallel hieraan worden de ouders door de gezinsbegeleider actief betrokken bij dit proces. De behandeling wordt elke 3 maanden geëvalueerd.

 • Stap 6

  Toekomst

  De jongere en diens omgeving krijgen handreikingen om een nieuwe crisis te voorkomen. Zo is aangeleerd om opkomende spanning op tijd te signaleren en hoe daar accuraat mee om te gaan. Op deze manier krijgt de jongere weer grip op het eigen leven en kan hij of zij terug naar waar die vandaan kwam.

Aanmelden

Mail naar [email protected].

Bij deze locaties kun je terecht voor Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

't Anker

Kerkstraat 51

7135 JJ

Harreveld