Voor wie is ZIKOS?

De behandeling ZIKOS is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die in een acute psychiatrische crisis verkeren. Denk hierbij aan een depressie, manie of een psychose. Zij kunnen suïcidaal, angstig of zeer agressief zijn. Zij vormen een gevaar voor zichzelf en hun omgeving.

De behandeling

Jongeren die bij ZIKOS komen, kunnen hun emoties niet onder controle houden. Hun gevoelens zijn een belemmering in het dagelijks leven. Ze kunnen daarbij niet goed aangeven wanneer het hen te veel wordt. Tijdens de ZIKOS-behandeling richten wij ons op hun gevoel en hoe zij deze onder controle houden.
Het team van ZIKOS bestaat uit verschillende specialisten. Verpleegkundigen, psychiaters, pedagogische medewerkers en gedragsdeskundigen werken nauw samen. Dit team is nodig wat betreft de crisissituaties. Indien nodig worden de jongeren individueel behandelt.

De toekomst

Landelijke jeugdzorg instellingen en jeugd GGZ doen een beroep op Horizon als dat nodig is. De jongeren die bij ons binnenkomen zijn dus vaak doorverwezen door andere instellingen. Daarom verblijven de jongeren bij ons maximaal drie maanden. Na deze drie maanden worden zij teruggeplaatst bij de instelling die hen heeft doorverwezen.

Bij deze locaties kun je terecht voor Zeer Intensieve en Kortdurende Observatie en Stabilisatie

't Anker

Kerkstraat 51

7135 JJ

Harreveld