ZIKOS is een onderdeel/opschaling van de JeugdzorgPlus ¬†waarbij de behandelintensiteit wordt verhoogd. De behandeling richt zich op jongeren van 12-18 jaar met complexe en meervoudige gedragsproblemen in combinatie met een acute psychiatrische crisis. Vaak gaat deze crisis gepaard met een hoog risico op forse decompensatie, agressie, su√Įcidaliteit of forse automutilatie waarbij het accent ligt op jongeren met ernstige emotieregulatie stoornissen.

Doel

Het doel van de behandeling is samen met de jongere en ouders:

 • Stabiliseren van psychiatrische symptomen door observatie en individuele behandeling
 • Weer perspectief op behandelbaarheid, symptoom verbetering en veiligheid door een rustige en veilige omgeving
 • Vergroten van autonomie, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en weer regie over eigen leven door normaliseren; duidelijkheid, structuur en langzaam prikkels toevoegen
 • Jongere, ouders en eventueel collega zorg-professionals voorzien van handvatten om vroegtijdig te kunnen anticiperen om een nieuwe crisis te voorkomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Hoe ziet het proces eruit?

Hieronder staat het proces beschreven dat op ZIKOS van toepassing is.
Alle stappen zijn hier kort beschreven van aanmelding tot uitstroom.

 

 • Stap 1

  Aanmelding

  Jongeren die in een acute psychiatrische crisis verkeren, worden aangemeld via een gecertificeerde instelling (GI) of wijkteam.

 • Stap 2

  Beoordeling

  De aanmelding wordt beoordeeld in samenspraak met de gedragswetenschapper en de GI of het wijkteam. Voordat de jongere definitief wordt opgenomen vindt er een kennismakingsgesprek en rondleiding plaats met de ouders.

 • Stap 3

  Ouderbetrokkenheid

  De betrokkenheid van ouders bij de behandeling is essentieel. Daarom vindt vlak voor de plaatsing een kennismakingsgesprek plaats. Ook krijgen de ouders een rondleiding op de locatie, zodat zij weten waar en hoe hun kind behandeld wordt.

 • Stap 4

  Stabilisatie

  Prioriteit is om de crisissituatie waarin de jongere zich bevindt, zo snel mogelijk om te buigen naar stabiliteit, rust en veiligheid. Dit doen we op individuele basis, in een prikkelarme omgeving en samen met een team van pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen, gedragswetenschappers, een psychiater en systeemspecialist.

 • Stap 5

  Normalisatie

  Geleidelijk wordt de situatie waarin de jongere functioneert genormaliseerd door het contact met andere jongeren, bezoekers en de mentor te intensiveren. De jongere werkt op deze manier aan zijn zelfvertrouwen en krijgt langzaam weer regie over zichzelf.

 • Stap 6

  Toekomst

  Jongeren en hun omgeving krijgen handreikingen om een nieuwe crisis te voorkomen. Zo leert de jongere om opkomende spanning op tijd te signaleren en hoe hij daar accuraat mee om kan gaan. Op deze manier krijgt hij weer grip op zijn leven en kan hij terug naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Bij deze locaties kun je terecht voor ZIKOS

't Anker

Kerkstraat 51

7135 JJ

Harreveld