In het kort

Het doel is om de jongeren op een veilige manier te laten wennen aan de verantwoordelijkheden van zelfstandig wonen en aan een leven buiten jeugdzorg. Ze leren vaardigheden die zij de rest van hun leven nodig hebben. Alle Studio’s zijn voorzien van een zit- en slaapgedeelte, een keukenblok, douche en toilet. De jongeren maken hun eigen maaltijden klaar en aan de hand van een corveerooster hun kamers schoon.

Voor wie

De Studio’s zijn er voor jongeren (16-18 jaar) met opgroei- en opvoedingsproblematiek of jongeren die een kortdurende periode in geslotenheid verbleven en nu de stap naar zelfstandig wonen willen maken. Studio’s zijn een woonplek voor jongeren zonder een machtiging én met een Machtiging Gesloten Jeugdzorg (MGJ) die gemotiveerd zijn om zelfstandig te gaan wonen.

In Rotterdam is het mogelijk om met een (voorwaardelijk) gesloten machtiging in de Studio’s te gaan wonen vanuit een open setting of een thuissituatie. Deze plaatsing kan dan als alternatief gelden voor een woonplek in een gesloten setting. Dagbesteding is in Rotterdam een vereiste om in aanmerking te komen voor een woonplek binnen de Studio’s.

In Castricum zijn de Studio’s onderdeel van de aanpak JouwZorg. Na een kortdurende gesloten periode op locatie Antonius (JouwZorg deel 1), kiezen de jongeren een (ambulant) vervolgtraject dat het beste bij hen past (JouwZorg deel 2). De Studio’s is daarbij een van meerdere mogelijkheden. Het begeleidingsteam dat vanaf de gesloten periode betrokken is, begeleidt de jongere ook tijdens het studiowonen op weg naar zelfstandigheid. Zo is er dezelfde vertrouwde begeleiding aanwezig. Het volgen van regulier onderwijs is een belangrijk onderdeel van de Studio’s in Castricum. Dit wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met het lokale samenwerkingsverband en de betrokken scholen.

De Studio’s zijn niet passend wanneer er sprake is van:

  • Fysieke agressie
  • Psychiatrie
  • Verslavingsproblematiek
  • Geweld in afhankelijksheidrelaties

Aanpak

We gaan uit van de kracht van de jongeren. We ondersteunen de jongeren om een eigen mening te ontwikkelen over wat zij willen met hun leven en toekomst. Samen gaan we op zoek naar individuele leerdoelen. Tijdens het verblijf ondersteunen we de jongeren bij dagbesteding, werk of het volgen van regulier onderwijs. We helpen op weg naar zelfstandig wonen en een ‘gezonde’ vrijetijdsbesteding. Per jongere wordt bekeken welke begeleiding (of behandeling) daarbij nodig is.

Op weg naar zelfstandigheid kennen we binnen iHUB verschillende werkwijzen. Zo kan in Den Haag en Rotterdam Ambulant Team Marathon voor JeugdzorgPlus worden ingeschakeld ter ondersteuning. Dit team helpt de jongere om contact met zijn netwerk te herstellen en om zijn netwerk ook in te zetten waar nodig. Dat geldt niet alleen voor jongeren die terug naar huis willen, ook voor jongeren die toewerken naar zelfstandig wonen. Het netwerk van de jongere geeft na uitstroom een stevige basis om op terug te kunnen vallen.

In Castricum wordt gewerkt vanuit de JouwZorg-aanpak. Bij deze aanpak speelt de JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) een grote rol bij de begeleiding en de inzet van het netwerk rondom de jongere.

Locaties

  • Den Haag
  • Rotterdam
  • Castricum

Contact

Wilt u meer informatie over de Studio’s of een jongere aanmelden? Neem dan contact op via [email protected] of met:

Plaatsingsfunctionaris Willeke Andeweg, 06-51965343 (Rotterdam)
Plaatsingsfunctionaris Mandy Stouten, 06-13403892 (Den Haag)
Plaatsingsfunctionaris (Castricum) –