Horizon Jeugdzorg en Onderwijs


Als expert in kennisoverdracht (onderwijs) en gedragsverandering (behandeling) sluit Horizon aan op wat iemand kan ontwikkelen. Iedere dag zetten wij onze expertise in om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij weer grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Dat zowel jeugdigen als hun ouders weten wat ze willen bereiken en weten wat zij moeten doen om daar te komen. Horizon faciliteert hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

 

 

Horizon gaat in Noord-Holland Noord aan de slag!

 

In Noord-Holland Noord gaan we het anders doen. In het contract voor de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord is er 1 woord dat alles samenvat: INNOVATIE. We gooien het roer om. We gaan in Noord-Holland Noord het jeugdzorg landschap vanuit onze droom vormgeven. We hebben maar 1 focus:  we bieden perspectief en gaan hard aan slag met het gezin en/ of netwerk waar de jongere onderdeel van is. En we maken natuurlijk ook stappen in de zelfstandigheid van de jongere zelf. Dit doen wij door een intensieve gezinsgerichte start in JOUWZORG, om daarna vanuit eigen keuze, met of zonder maatregel, uit te stromen naar bijvoorbeeld SCHOOL2CARE, WOONSTUDIO’S of THERAPEUTISCHE PLEEGZORG. Hierbij vindt ondersteuning plaats  vanuit Care Express door middel van coaching. Tevens kunnen de jongeren behandeling krijgen zoals CGT, traumabehandeling (waaronder EMDR), Systeembehandeling (waaronder RGT) en andere intensieve ambulante therapieën.

 

In JouwZorg wordt handelingsgericht en systemisch gewerkt om a) crises te bezweren en b) samen een gedragen plan te maken voor wat het gezin wil bereiken. Hierbij werken we samen met een JIM en zijn systeemcoaches onderdeel van het team. In een zelfgekozen vervolg na JouwZorg vindt zo nodig behandeling plaats. Ook deze vervolgvormen werken duurzaam samen met de gekozen JIM.

 

Het doel is om deze jongeren weer regisseur van hun eigen leven te maken. Zodra ze na gemiddeld 3 maanden JouwZorg een gezamenlijk veranderplan hebben en daarbij hun eigen ondersteuning hebben gekozen, starten ze vanuit motivatie met werken aan eigen in plaats van opgelegde doelen, wat de kans op succes vergroot. Een thuisplaatsing of plaatsing in een alternatief thuis, met passende begeleiding, is het einddoel, dit is pas ECHT de carrousel stopzetten, ook voor JeugdzorgPlus jongeren. Dat zorgt ervoor dat ze niet eindeloos in een JeugdzorgPlus instelling moeten verblijven. Dat noemen we bij Horizon innovatie!

 Horizon innoveert samen met haar complementaire iHUB partners Altra en De Opvoedpoli

 

Voor de start van dit contract zijn we nu op zoek naar:

 

-       1      FTE Gedragswetenschapper

 

 

Wat mag je van ons verwachten?

 

We bieden je een uitdagende functie bij een dynamische organisatie waar volop aandacht is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Samen met collega professionals probeer je via onze methodieken het meest optimale uit de jongeren te halen. Door trainingen bij onze Horizon Academie of extern werk je ook aan je eigen ontwikkeling, zodat je steeds voorbereid bent op de maatschappelijke veranderingen, die deze doelgroep met zich meebrengen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao Jeugdzorg.

 

  • Indicatie salarisrange € 3.115,51 – €4.707,94

In eerste instantie betreft het een dienstverband voor een jaar met de intentie tot verlenging. Daarnaast bieden wij je vooral een prettige en innovatieve werkomgeving.

 

 

Kom jij innovatie brengen in Noord Holland Noord?

Je wordt gevraagd te pionieren met een nieuwe methode, deze samen met ons verder door te ontwikkelen en het team inhoudelijk te coachen. Je mensvisie is positief en krachtgericht. Ook bij complexe casuïstiek kun jij zien wat goed (genoeg) is en dit uitbouwen door oplossingsgericht en motiverend te denken en werken. Met risico’s ga je cliëntgericht en pragmatisch om, doen wat werkt. Je gelooft in de kracht van (natuurlijke) netwerken en werkt verbindend. Je primaire focus is niet zelf (gedwongen) behandelen, maar motiveren voor een vervolg en het versterken van veerkracht en autonomie.

 

 

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt

                                                                                 

Voor informatie kun je contact opnemen met Danial Sharifi (Locatieverantwoordelijke voor Antonius) via telefoonnummer: 06-34593581 of Barbara van Baarle (Recruiter Zorg iHUB), via telefoonnummer: 06-40185372, zij informeren je graag uitgebreider over de locatie Antonius.

 

Solliciteer!

Je motivatie en CV voor de functie van  Orthopedagoog ontvangen we graag uiterlijk 21 juli 2019 via de knop ‘Direct Solliciteren’ op onze website www.horizon.eu/werken-bij/vactures/.

 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure bij gelijke geschiktheid.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.