Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Als expert in kennisoverdracht (onderwijs) en gedragsverandering (behandeling) sluit Horizon aan op wat iemand kan ontwikkelen. Iedere dag zetten wij onze expertise in om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij weer grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Dat zowel jeugdigen als hun ouders bereiken wat ze willen en weten wat zij moeten doen om daar te komen. Horizon faciliteert hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

 

Locatie Antonius te Bakkum

De locatie Antonius biedt residentiële zorg conform de methodiek JouwZorg aan jongeren tussen de 12 - 18 jaar die te kampen hebben met (complexe) ontwikkelings-, leer-, en/of gedragsproblemen. De jongeren hebben veel meer vrijheid dan in andere JeugdzorgPlus instellingen en we zijn er van overtuigd dat dit de toekomst van JeugdzorgPlus is en dit veel beter past bij de jongeren die we behandelen. De behandelgroep is een plek waar een jongere voor korte duur of langere duur in een veilige omgeving kan verblijven om tot rust te komen en opnieuw een toekomstperspectief te bepalen. Dit doen we middels de JouwZorg werkwijze. Een deskundig, professioneel en betrokken multidisciplinair team biedt deze jongeren in deze periode begeleiding. Na Antonius kunnen de jongeren doorstromen naar ambulante jeugdzorg (in de wijk), gaan weer naar huis of gaan op zichzelf wonen. Maar altijd blijft er een link met de locatie Bakkum, dus ook ambulant begeleide als de jongere Antonius verlaat kan daarbij horen.

 

Met JouwZorg wordt handelingsgericht en systemisch gewerkt om a) crises te bezweren en b) samen een gedragen plan te maken voor wat het gezin nodig vindt. Hierbij werken we samen met een JIM en zijn afdelingshoofden/ methodiekcoachen /systeemcoaches onderdeel van het team. In een zelfgekozen vervolg na JouwZorg vindt zo nodig behandeling plaats. Ook deze vervolgvormen werken duurzaam samen met de gekozen JIM. Het doel is om deze jongeren weer regisseur van hun eigen leven te maken. Zodra ze na gemiddeld 3 maanden JouwZorg een gezamenlijk veranderplan hebben en daarbij hun eigen ondersteuning hebben gekozen, starten ze vanuit motivatie met werken aan eigen in plaats van opgelegde doelen, wat de kans op succes vergroot. Een thuisplaatsing of plaatsing in een alternatief thuis is het einddoel, dit is pas ECHT de carrousel stopzetten, ook voor JeugdzorgPlus jongeren. Hebben jongeren en ouders blijvend meer zorg en ondersteuning nodig, dan komen we naar hen toe met trajectbegeleiding.  Dat zorgt ervoor dat ze niet eindeloos in een JeugdzorgPlus instelling moeten verblijven. Dat noemen we innovatie!

 

 

Voor de locatie Antonius zijn we op zoek naar meerdere enthousiaste en gedreven:

 

Senior pedagogisch medewerkers
32 uur per week

 

 

Wat ga je doen?

Je bent gericht op de begeleiding en behandeling van de individuele jeugdigen binnen de leefgroep en op het handelen in complexe/ crisissituaties. Je kiest hierbij zelf de toe te passen methodiek en je bent in staat deze waar nodig aan te passen/ hiermee te variëren, binnen de kaders van het behandelplan. De organisatorische setting is zodanig dat bij de inhoudelijk meer complexe situaties geen direct beschikbare en bereikbare terugvalmogelijkheid is op een team, een leidinggevende of gedragswetenschapper. Toetsing van de ingezette handeling is pas achteraf mogelijk.

 

Naast je reguliere taken als Pedagogisch medewerker ben je primair verantwoordelijk voor de procesbewaking m.b.t. observatie, behandeling, begeleiding en verzorging van de jongeren, het goed vasthouden van de JouwZorg werkwijze en processtappen. Je voert complexe interventies uit, zowel groeps- als individueel gericht. In crisissituaties en bij incidenten na kantoortijden (tijdens avond- en weekenddiensten) vorm jij het aanspreekpunt voor overige teamleden en derden. Je signaleert knelpunten en stagnaties in de behandeling van jongeren en in werkprocessen, waarbij je in samenspraak met verantwoordelijke functionarissen acties onderneemt om deze te verhelpen. Daarnaast draag je bij aan de implementatie van verbetermaatregelen die voortvloeien uit bijvoorbeeld ons kwaliteitssysteem. Tot slot is de werkinhoudelijke coaching van Pedagogisch medewerkers  B eveneens jouw aandachtsgebied.

 

Wie ben jij?

Om jouw functie zo goed mogelijk te vervullen, breng je de volgende ervaring en kennis mee:

 

  • Je bent in het bezit van een HBO diploma (SPH, Pedagogiek, MWD, Toegepaste Psychologie, CMV);
  • Je omarmt de methodiek JouwZorg en bent in staat vanuit die methodiek te werken;
  • Je bent SKJ geregistreerd;
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met residentieel werken en werken met ouders/systemen;
  • Je bent een doorzetter die flexibel in kan spelen op onverwachte situaties;
  • Je kunt zowel individueel als groepsgericht werken met jongeren;
  • Je hebt aantoonbaar ontwikkelde competenties op het vlak van sensitiviteit, probleemanalyse, samenwerken, stressbestendigheid, zelfvertrouwen, integriteit, zelfreflectie en professionele distantie.


 

Wat mag je van ons verwachten?

Bij Horizon bieden we je een uitdagende functie bij een dynamische organisatie met een marktconform salaris. Daarnaast hebben we aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een eindejaarsuitkering) en werk je aan je eigen ontwikkeling door ons uitgebreide aanbod aan trainingen.

 

Heb je nog vragen?

Voor informatie kun je contact opnemen met Danial Sharifi (Locatieverantwoordelijke voor Antonius) via telefoonnummer: 06-34593581 of Barbara van Baarle (Recruiter Zorg iHUB), via telefoonnummer: 06-40185372, zij informeren je graag uitgebreider over de locatie Antonius.Solliciteer!

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 21 juli 2019 via de knop “Direct Solliciteren” op onze website. We nodigen ook tussentijds al kandidaten uit! De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 27 juni en dinsdag 16 juli tussen 10:00 uur en 13:00 uur.

 


Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure.