Horizon Jeugdzorg & Onderwijs beschikt over
2 plekken voor een

Onderzoeksstage/afstudeeronderzoek

 

Achtergrond

Horizon is aanbieder van JeugdzorgPlus. Daarnaast houdt Horizon zich bezig met de ontwikkeling van interventies om jeugdigen met ernstige (gedrags)problematiek en multiprobleemgezinnen op een innovatieve manier te helpen. Deze interventies worden geëvalueerd middels wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek gaat na welke interventie het meest geschikt is voor welke jeugdigen. Het onderzoek vindt plaats in meerdere JeugdzorgPlus-instellingen, waaronder Horizon Midgaard (Den Haag) en Horizon Hestia (Rotterdam).

 

Afstudeerstage

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar studenten die in het kader van hun onderzoeksstage/afstuderen willen meehelpen met de dataverzameling bij jongeren in JeugdzorgPlus-instellingen, bij hun ouders en bij professionals. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het afnemen van de vragenlijsten bij jongeren en ouders, verslaglegging van de resultaten en het verwerken van de data.

De dataverzameling sluit aan bij de meetmomenten van de ROM Monitor JeugdzorgPlus, waaraan vragenlijsten voor het onderzoek naar interventies bij ernstige (gedrags)problematiek en multiprobleemgezinnen zijn toegevoegd. De metingen zullen op verschillende manieren en op verschillende locaties worden verricht: in de instelling, via huisbezoeken of telefonisch. De resultaten van de vragenlijsten worden teruggekoppeld aan de behandelaren in de JeugdzorgPlus-instellingen zodat die informatie gebruikt kan worden in de behandeling.

Studenten kunnen de verzamelde data gebruiken voor het schrijven van hun scriptie.

 

Profiel

Gezien de aard van het onderzoek wordt een grote mate van flexibiliteit verwacht en hebben studenten een OV-studentenkaart nodig. Wij zijn op zoek naar studenten die sterk in hun schoenen staan en goede sociale vaardigheden hebben. Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid zijn belangrijk en kennis van de doelgroep is een pré. We verwachten dat studenten gedurende zes maanden minstens drie dagen per week beschikbaar zijn voor dit project.

 

Aanvang

De onderzoeksstage kan vanaf januari of februari  starten.

 

Begeleiding

 

Begeleiding van deze stage vindt plaats vanuit Horizon en wordt vormgegeven in samenwerking met de onderwijsinstelling.

 

Procedure

Geïnteresseerde studenten kunnen contact opnemen met Raymond Gutterswijk via Raymond.Gutterswijk@horizon.eu of 010 285 47 29.