Horizon locatie Harreveld, Gelderland

Echt contact hebben met jongeren, daar begint alles mee bij Horizon. Dat is een voorwaarde om jongeren met ernstige gedragsproblemen op weg te helpen naar een waardevolle plek in onze samenleving. Pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers en psychiaters werken samen met de jongeren. Maar ook de ouders hebben een belangrijke rol. Opvoeding, onderwijs, training, en therapie zijn de elementen van de behandeling. Met ambulante, open en gesloten jeugdzorg willen wij nog meer kansen bieden voor jongeren die er zonder hulp niet uit komen.

In Harreveld (Gelderland) hebben we de gesloten locatie Anker (Jeugdzorgplus), de open locatie Prisma en de Gezinsbehandeling. De locaties Anker en Prisma spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van open, gesloten en ambulante jeugdzorg en de daarbij behorende dynamiek. We willen de beste in Nederland zijn als het gaat om het bieden van topklinische jeugdzorg en verkorten van de behandelduur. Daarnaast gaan we komend jaar de methodiekontwikkeling van de ZIKOS beschrijven, hierbij vervul jij een belangrijke rol als Gedragswetenschapper! 

Voor ZIKOS zijn we per direct op zoek naar een proactieve en enthousiaste:

 

GZ-Psycholoog
Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie
24 – 32 uur per week

 Als GZ Psycholoog bij Horizon vervul je een bijzondere rol

Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!

ZIKOS staat voor: Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie en is een landelijk erkende specialisatie. Op deze afdeling worden jeugdigen behandeld die zich in een ernstige psychiatrische crisis bevinden in combinatie met forse gedragsproblematiek zoals en zelfbeschadigend gedrag zoals automutilatie. De veiligheid van de jeugdige, dan wel zijn of haar omgeving is in een instelling voor jeugdzorg of psychiatrie onvoldoende te waarborgen. Voor opname op ZIKOS moet door de Kinder- en Jeugdpsychiater recent een indicatie zijn afgegeven. Individuele, intensieve begeleiding is noodzakelijk omdat de jeugdige een gevaar is voor zichzelf en/of zijn omgeving.  Tijdens hun verblijf richten wij ons op observatie en diagnostiek ten behoeve van adequate vervolgbehandeling. Op deze afdeling verblijven zowel jongens als meisjes. De afdeling bestaat uit 2 teams/leefgroepen, waar per leefgroep 6 jeugdigen worden begeleid met als belangrijkste doel stabilisatie.  De duur van hun verblijf binnen de afdeling is gemiddeld drie maanden.

Je  draagt  zorg voor de formulering van het therapeutisch behandelplan van de jongeren die bij ons verblijven en bent eindverantwoordelijk bent voor de behandeling & stabilisatie van de jeugdige. Je stemt af met het psychiater (inhoudelijk) en met het afdelingshoofd (logistiek) over onder meer de voortgang in de behandeling van individuele jongeren, knelpunten in de uitvoering van de behandeling en het neerzetten van een stabiel klimaat waarin kinderen kunnen stabiliseren. De professionele ontwikkeling van de verpleegkundig en pedagogisch medewerkers is jouw aandachtsgebied. Deze bevorder je onder meer door casuïstiekbespreking, het organiseren en begeleiden van themabijeenkomsten, het toelichten en uitleggen van de behandelplannen en de methodische uitgangspunten. Naast actieve deelname aan intern overleg conform de interne overlegstructuur van Horizon onderhoud je contacten met plaatsende instanties en ouders. Je levert een inhoudelijke bijdrage, in nauwe samenwerking met de psychiater die verbonden is aan ZIKOS, aan het sector- en het afdelingsjaarplan met betrekking tot je vakgebied. Het meedraaien van een bereikbaarheidsdienst is onderdeel van de functie.

 Wie ben jij?

Om jouw functie zo goed mogelijk te vervullen, breng je ervaring en kennis mee:

 

  • Je bent in het bezit van een academisch diploma in (ortho)pedagogische/agogische richting, aangevuld met een afgeronde Post-master GZ- of Orthopedagoog Generalist opleiding;
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.

 

In de hectiek en onvoorspelbaarheid, die kenmerkend is voor ZIKOS, stel jij de juiste prioriteiten door goed te kunnen analyseren en ben je in staat om adequaat te schakelen door besluitvaardig te handelen. Van nature streef je hierin naar verbinding, optimale samenwerking en het delen van kennis. Je beschikt over de juiste instelling en je onderschrijft daarmee zichtbaar onze kernwaarden en organisatieprincipes.

 Wat mag je van ons verwachten?

Bij Horizon bieden we je een uitdagende, intensieve functie bij een dynamische organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Jeugdzorg. We bieden je een marktconform salaris. Daarnaast hebben we aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een eindejaarsuitkering) en kun je je volop blijven ontwikkelen door middel van diverse trainingen via onze Horizon Academie.

 Heb je nog vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carlo Verheijen, Afdelingshoofd, via telefoonnummer 06-14994370. 

 Solliciteer!

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 21 maart 2019 via de knop “Direct Solliciteren” op onze website www.horizon.eu.

 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure.