Horizon, Locatie Harreveld

In Harreveld (Gelderland) hebben we de gesloten locatie Anker (Jeugdzorgplus), de open locatie Prisma en de Gezinsbehandeling. De locaties Anker en Prisma spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van open, gesloten en ambulante jeugdzorg en de daarbij behorende dynamiek. We willen de beste in Nederland zijn als het gaat om het bieden van topklinische jeugdzorg en verkorten van de behandelduur. Met ambulante, open en gesloten jeugdzorg willen wij nog meer kansen bieden voor jongeren die er zonder hulp niet uit komen.


‘t Anker

De jeugdigen in ’t Anker kennen, ook in vergelijking met andere JeugdzorgPlus locaties, een ‘hoog forensisch profiel’. Dit wil zeggen dat zij ernstige gedragsproblemen hebben die verblijf binnen de maximale geslotenheid van 't Anker noodzakelijk maakt. ’t Anker biedt specialistische behandeling aan jeugdigen met ernstige seksuele problematiek (ESP), jeugdigen in een psychiatrische crisis en jeugdigen die niet in groepsverband behandeld kunnen worden.


Voor de behandeling van jongens met ernstige seksuele problematiek (ESP) heeft ’t Anker een speciale behandelgroep. Daarnaast bestaat binnen JeugdzorgPlus één plek waar Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie wordt aangeboden. Hiervoor is er aan ’t Anker een landelijke specialisatie toegekend.


De individuele behandelafdeling (IBA) heeft een aanbod voor jeugdigen (jongens en meisjes) die aantoonbaar niet profiteren van een groepsdynamische behandeling. Ten slotte heeft ‘t Anker een Bijzondere Zorg Afdeling(BZA) voor jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar die sociaal-emotioneel zeer kwetsbaar zijn, zich gemakkelijk laten beïnvloeden en daarnaast kampen met ernstige gedragsproblemen.


Prisma

Locatie Prisma is een drie-milieu-voorziening. Dit houdt in dat opvoeding, onderwijs en vrije tijd met elkaar zijn verbonden. Op de locatie wonen maximaal 50 jongeren in leefgroepen onder pedagogische begeleiding. Elke jongere heeft op Prisma zijn/haar eigen plan met daarin de observatie- of behandeldoelen die hij/zij samen met gedragswetenschapper en ouders/opvoeders heeft geformuleerd. De dagelijkse begeleiding tijdens het residentiële verblijf (dag en nacht op de locatie), kan aangevuld worden met op de individuele problematiek afgestemde interventies. De jongeren volgen onderwijs om later op eigen benen te kunnen staan en besteden hun vrije tijd samen met een pedagogisch team.

 

Voor de afdelingen BZA, ESP en de open jeugdzorg zijn we op zoek naar enthousiaste, gedreven en flexibele:

 

Pedagogisch Medewerkers B

28-32 uur per week

 

Wat ga je doen?

Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!

 

Als Pedagogisch Medewerker B draag je de verantwoordelijkheid voor een goed klimaat binnen de leefgroep dat stimulerend is voor de opvoeding, begeleiding en van de jongeren. Dit klimaat is toegespitst op de hulpvraag en de daarbij gehanteerde methodiek. Je werkt mee in de intensieve begeleiding van de op de groep verblijvende jeugdigen. Daarnaast bied je optimale verpleging, verzorging en begeleiding aan jongeren in crisissituaties: je inventariseert de (psychiatrische/medische) verpleegkundige hulpvraag en behoeften en je voert de (psychiatrische/medische) zorg uit. Je participeert in voor de functie relevante overlegorganen, werkgroepen en commissies en hebt hierin een actieve bijdrage. Je onderhoudt contact en overlegt met ouders en plaatsende instanties over de ontwikkeling van de jongere. Tevens heb je contact met externe werkgevers en onderwijzend personeel over het functioneren van de jongere.

De organisatorische setting is zodanig dat je bij de inhoudelijk meer complexe situaties een direct beschikbare en bereikbare terugvalmogelijkheid hebt op jouw team, de Pedagogisch medewerker A, een leidinggevende of staffunctionaris/ gedragswetenschapper, met wie toetsing van de in te zetten handeling mogelijk is. Hiërarchisch leg je verantwoording aan het afdelingshoofd van de afdeling.

 

Wie ben jij?

Om jouw functie zo goed mogelijk te vervullen, breng je ervaring en kennis mee:

 

  • Je bent bij voorkeur in het bezit van een afgeronde HBO opleiding Social Work, Pedagogiek,Toegepaste Psychologie of tenminste een relevante MBO niveau 4 opleiding.
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare setting in de jeugdhulpverlening.
  • Je beschikt over kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, de toepassing en integratie van opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloeding-methoden.
  • Je hebt aantoonbaar ontwikkelde competenties op het vlak van: stimuleren, sensitiviteit, probleemanalyse, snel schakelen, samenwerken, zelfvertrouwen, stressbestendigheid, integriteit, zelfreflectie en ontwikkelen medewerkers.
  • Je beschikte over een  professionele houding ten aanzien van afstand-nabijheid.

  

Wat mag je van ons verwachten?

Bij Horizon bieden we je een uitdagende functie bij een dynamische organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Jeugdzorg, waarbij de functie Pedagogisch Medewerker B is gewaardeerd in schaal 7 (max. € 3.159,16 o.b.v. een fulltime werkweek). Daarnaast hebben we aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een eindejaarsuitkering) en kun je je volop blijven ontwikkelen door middel van diverse trainingen via onze Horizon Academie.

  

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de afdelingscoördinatoren, Natasha van Bovee of Wilfried van het Reve via telefoonnummer 0544-394444.

 
Solliciteer!

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 21 januari 2019 via de knop “Direct Solliciteren” op onze website www.horizon.eu/werken-bij/.

 

 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure.