Horizon, locatie Harreveld, afdeling ZIKOS

In  Harreveld (Gelderland) hebben we de gesloten locatie Anker (Jeugdzorgplus 92 bedden incl. 12 ZIKOS-plaatsen) de open locatie Prisma en de afdeling Gezinsbehandeling. De locatie  speelt  in op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van open, gesloten en ambulante jeugdzorg en de daarbij behorende dynamiek.

 

Afdeling ZIKOS

ZIKOS staat voor: Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie). Op deze afdeling worden jeugdigen behandeld die zich in een ernstige psychiatrische crisis bevinden in combinatie met forse gedragsproblematiek. De veiligheid van de jeugdige, dan wel zijn of haar omgeving is in een instelling voor jeugdzorg of psychiatrie onvoldoende te waarborgen. Voor opname op ZIKOS moet door de Kinder- en Jeugdpsychiater recent een indicatie zijn afgegeven. Individuele, intensieve begeleiding is noodzakelijk omdat de jeugdige een gevaar is voor zichzelf en/of zijn omgeving.  Tijdens hun verblijf richten wij ons op observatie en diagnostiek ten behoeve van adequate vervolgbehandeling.

Op deze afdeling verblijven zowel jongens als meisjes. De afdeling bestaat uit 2 teams/leefgroepen, waar per leefgroep 6 jeugdigen worden begeleid met als belangrijkste doel stabilisatie.  De duur van hun verblijf binnen de afdeling is gemiddeld drie maanden.

 

Voor afdeling ZIKOS zijn we op zoek naar een enthousiaste, gedreven en flexibele:

Verpleegkundige ZIKOS / Pedagogisch Medewerker B
32 uur per week

 

Als Pedagogisch Medewerker B bij Horizon vervul je een bijzondere rol

Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!

 

Als Pedagogisch Medewerker B draag je de verantwoordelijkheid voor een goed klimaat binnen de leefgroep dat stimulerend is voor de opvoeding, begeleiding en van de jongeren. Dit klimaat is toegespitst op de hulpvraag en de daarbij gehanteerde methodiek. Je werkt mee in de intensieve begeleiding van de op de groep verblijvende jeugdigen. Daarnaast bied je optimale verpleging, verzorging en begeleiding aan jongeren in crisissituaties: je inventariseert de (psychiatrische/medische) verpleegkundige hulpvraag en behoeften en je voert de (psychiatrische/medische) zorg uit. Je participeert in voor de functie relevante overlegorganen, werkgroepen en commissies en hebt hierin een actieve bijdrage. Je onderhoudt contact en overlegt met ouders en plaatsende instanties over de ontwikkeling van de jongere. Tevens heb je contact met externe werkgevers en onderwijzend personeel over het functioneren van de jongere.

De organisatorische setting is zodanig dat je bij de inhoudelijk meer complexe situaties een direct beschikbare en bereikbare terugvalmogelijkheid hebt op jouw team, de Pedagogisch medewerker A, een leidinggevende of staffunctionaris/ gedragswetenschapper, met wie toetsing van de in te zetten handeling mogelijk is. Hiërarchisch leg je verantwoording aan het afdelingshoofd van de afdeling.

 

Wie ben jij?

Om jouw functie zo goed mogelijk te vervullen, breng je ervaring en kennis mee:

  • Je bent in het bezit van een afgeronde HBO opleiding (HBO-V (pré), SPH, Pedagogiek, MWD, Toegepaste Psychologie, CMV) of tenminste een relevante MBO-opleiding;
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare setting in de jeugdhulpverlening.
  • Je beschikt over kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, de toepassing en integratie van opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloeding-methoden.
  • Je hebt aantoonbaar ontwikkelde competenties op het vlak van: stimuleren, sensitiviteit, probleemanalyse, snel schakelen, samenwerken, zelfvertrouwen, stressbestendigheid, integriteit, zelfreflectie en ontwikkelen medewerkers.

 

Wij waarderen jouw inzet

Bij Horizon bieden we je een uitdagende functie bij een dynamische organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Jeugdzorg, waarbij de functie Pedagogisch Medewerker B is gewaardeerd in schaal 7 (max. € 3.159,16 o.b.v. een fulltime werkweek) en die van Verpleegkundige is gewaardeerd in schaal 8 (max € 3.431,71 o.b.v. een fulltime werkweek). Daarnaast hebben we aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een eindejaarsuitkering) en kun je je volop blijven ontwikkelen door middel van diverse trainingen via onze Horizon Academie.

 

Onze nieuwe collega?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carlo Verheijen, Afdelingshoofd, telefoonnummer 0614994370.

 Solliciteer!

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 7 augustus 2019 via de knop “Direct Solliciteren” op onze website www.horizon.eu. ;
 

 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure.