Horizon locatie Harreveld, Gelderland

Echt contact hebben met jongeren, daar begint alles mee bij Horizon. Dat is een voorwaarde om jongeren met ernstige gedragsproblemen op weg te helpen naar een waardevolle plek in onze samenleving.

 

In Harreveld (Gelderland) hebben we de gesloten locatie Anker (Jeugdzorgplus), de open locatie Prisma en de Gezinsbehandeling. De locaties Anker en Prisma spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van open, gesloten en ambulante jeugdzorg en de daarbij behorende dynamiek. We willen de beste in Nederland zijn als het gaat om het bieden van topklinische jeugdzorg en verkorten van de behandelduur. Met ambulante, open en gesloten jeugdzorg willen wij nog meer kansen bieden voor jongeren die er zonder hulp niet uit komen.

 

Open locatie Prisma

Locatie Prisma is een drie-milieu-voorziening. Dit houdt in dat opvoeding, onderwijs en vrije tijd met elkaar zijn verbonden. Op de locatie wonen maximaal 50 jongeren in leefgroepen onder pedagogische begeleiding. Elke jongere heeft op Prisma zijn/haar eigen plan met daarin de observatie- of behandeldoelen die hij/zij samen met gedragswetenschapper en ouders/opvoeders heeft geformuleerd. De dagelijkse begeleiding tijdens het residentiële verblijf (dag en nacht op de locatie), kan aangevuld worden met op de individuele problematiek afgestemde interventies. De jongeren volgen onderwijs om later op eigen benen te kunnen staan en besteden hun vrije tijd samen met een pedagogisch team.

 

Voor locatie Prisma, afdeling Gamma zijn we op zoek naar een enthousiaste, gedreven en flexibele:

 

Werkbegeleider
32 uur per week

 

Wat ga je doen?

Je bent gericht op de begeleiding en behandeling van de individuele jeugdigen binnen de leefgroep en op het handelen in complexe/ crisissituaties. Je kiest hierbij zelf de toe te passen methodiek en je bent in staat deze waar nodig aan te passen/ hiermee te variëren, binnen de kaders van het behandelplan. De organisatorische setting is zodanig dat bij de inhoudelijk meer complexe situaties geen direct beschikbare en bereikbare terugvalmogelijkheid is op een team, een leidinggevende of gedragswetenschapper. Toetsing van de ingezette handeling is pas achteraf mogelijk.

 

Naast je reguliere taken als Werkbegeleider ben je primair verantwoordelijk voor de procesbewaking m.b.t. observatie, behandeling, begeleiding en verzorging van de jongeren. Je voert complexe interventies uit, zowel groeps- als individueel gericht. In crisissituaties en bij incidenten na kantoortijden (tijdens avond- en weekenddiensten) vorm jij het aanspreekpunt voor overige teamleden en derden. Je signaleert knelpunten en stagnaties in de behandeling van jongeren en in werkprocessen, waarbij je in samenspraak met verantwoordelijke functionarissen acties onderneemt om deze te verhelpen. Daarnaast draag je bij aan de implementatie van verbetermaatregelen die voortvloeien uit bijvoorbeeld ons kwaliteitssysteem. Tot slot is de werkinhoudelijke coaching van Pedagogisch medewerkers  B eveneens jouw aandachtsgebied.

 

Wie ben jij?
  • Je hebt een vakgerichte afgeronde HBO opleiding (SPH / Pedagogiek / MWD / Toegepaste Psychologie / CMV);
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare setting in de jeugdhulpverlening;
  • Je beschikte over een  professionele houding ten aanzien van afstand-nabijheid;
  • Je beschikt over kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, de toepassing en integratie van opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedingsmethoden;
  • Je hebt aantoonbaar ontwikkelde competenties op het vlak van: stimuleren, sensitiviteit, probleemanalyse, snel schakelen, samenwerken, zelfvertrouwen, stressbestendigheid, integriteit, zelfreflectie en ontwikkelen medewerkers;
  • Enige affiniteit met psychiatrische problematiek strekt tot de aanbeveling.

 

Wat mag je van ons verwachten?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Jeugdzorg, waarbij de functie Werkbegeleider is gewaardeerd in schaal 8 (max. € 3434,71 o.b.v. een  werkweek). Daarnaast hebben we aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een eindejaarsuitkering) en kun je je volop blijven ontwikkelen door middel van diverse trainingen via onze Horizon Academie.

 

 

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Natasha Bovee, afdelingshoofd, via telefoonnummer 06-23178743 of via de mail Natasha.Bovee@horizon.eu.

 

 

Solliciteer!

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 7 augustus 2019 via de knop “Direct Solliciteren” op onze website.

 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure.