Ben jij pedagogisch medewerker en ga jij de uitdaging aan om met jongeren te werken met ernstige (gedrags)problematiek? Sta jij stevig in je schoenen en wil je jongeren verder helpen door hen te behandelen en begeleiden? Lees dan snel verder, want misschien is de vacature van pedagogisch medewerker Horizon JeugdzorgPlus locatie Midgaard in Den Haag wel iets voor jou!De uitdaging ga je aan bij de locatie Midgaard

Als expert in kennisoverdracht (onderwijs) en gedragsverandering (behandeling) sluit Horizon Jeugdzorg en Onderwijs aan op wat iemand wel kan ontwikkelen. Iedere dag zetten wij deze expertise in om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij weer grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Dat zowel jeugdigen als hun ouders weten wat ze willen en weten wat zij moeten doen om daar te komen. Horizon faciliteert hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

 


Bij locatie Midgaard wordt specialistische zorg verleend conform de methodiek JouwZorg aan jeugdigen van 12 - 18 jaar die te kampen hebben met ernstige problematiek, al dan niet gecombineerd met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. We bieden perspectief en gaan hard aan slag met het gezin en/ of netwerk waar de jongere onderdeel van is. En we maken natuurlijk ook stappen in de zelfstandigheid van de jongere zelf. Dit doen wij onder andere door een intensieve intake vanuit JOUWZORG, om daarna vanuit eigen keuze, met of zonder maatregel, uit te stromen naar bijvoorbeeld SCHOOL2CARE, WOONSTUDIO’S of THERAPEUTISCHE PLEEGZORG. Hierbij vindt ondersteuning plaats vanuit Care Express door middel van coaching. Tevens kunnen de jongeren behandeling krijgen zoals CGT, traumabehandeling (waaronder EMDR), Systeembehandeling (waaronder RGT) en andere intensieve ambulante therapieën.

 

Met JouwZorg wordt handelingsgericht en systemisch gewerkt om a) crises te bezweren en b) samen een gedragen plan te maken voor wat het gezin nodig vindt. Hierbij werken we samen met een JIM en zijn afdelingshoofden/ methodiekcoachen /systeemcoaches onderdeel van het team. In een zelfgekozen vervolg na JouwZorg vindt zo nodig behandeling plaats. Ook deze vervolgvormen werken duurzaam samen met de gekozen JIM.

Het doel is om deze jongeren weer regisseur van hun eigen leven te maken. Zodra ze na gemiddeld 3 maanden JouwZorg een gezamenlijk veranderplan hebben en daarbij hun eigen ondersteuning hebben gekozen, starten ze vanuit motivatie met werken aan eigen in plaats van opgelegde doelen, wat de kans op succes vergroot. Een thuisplaatsing of plaatsing in een alternatief thuis is het einddoel, dit is pas ECHT de carrousel stopzetten, ook voor JeugdzorgPlus jongeren. Hebben jongeren en ouders blijvend meer zorg en ondersteuning nodig, dan komen we naar hen toe met trajectbegeleiding.  Dat zorgt ervoor dat ze niet eindeloos in een JeugdzorgPlus instelling moeten verblijven.


Dit is jouw uitdaging!

Zet jij alles op alles om jongeren met gedragsproblemen te helpen? Kernwoorden als doorzetter, kennis, lef en intuïtie, maken jou tot de pedagoog die de jongeren zo hard nodig hebben. Jij kunt hun  angst en verlangens zien en wilt hún leven  leren kennen. Als pedagogisch medewerker ben je in staat om beetje bij beetje een opening te vinden en vertrouwen op te bouwen.

 

Je bent dagelijks bezig met het opvoeden, begeleiden, verzorgen, stimuleren en ondersteunen van jongeren met ernstige gedragsproblemen. Je helpt hen bij het aanleren van sociale vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het leefklimaat op de groep, dat stimulerend is voor de opvoeding, begeleiding en behandeling van de jongeren. Dit klimaat is toegespitst op de hulpvraag en de daarbij gehanteerde methodiek. Je verzorgt de opvang van nieuwe jongeren, je schrijft rapportages en informeert betrokken disciplines. Je onderhoudt contact met ouders/verzorgers en plaatsende instanties over de ontwikkeling van de jongere. Ook heb je contact met externe instanties en onderwijzend personeel over het functioneren van de jongere.


Dit breng jij voor de vacature van Pedagogisch Medewerker mee:
  • Je bent in het bezit van het diploma MBO SPW 4, MWD, HBO SPH, Pedagogiek of toegepaste Psychologie;
  • Je omarmt de methodiek JouwZorg en bent in staat vanuit die methodiek te werken;
  • Je hebt affiniteit en recente, relevante ervaring met onze doelgroep;
  • Je bent in staat tot objectieve observatie en rapportage en kunt zowel individueel als groepsgericht werken met jongeren;
  • Het draaien van onregelmatige diensten is voor jou geen probleem.

 

Als persoon ben je een doorzetter, flexibel, enthousiast en sta je stevig in je schoenen. Je hebt aantoonbaar ontwikkelde competenties op het vlak van sensitiviteit, probleemanalyse, samenwerken, stressbestendigheid, zelfvertrouwen, integriteit en zelfreflectie.

 
Wat mag je van ons verwachten?


Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Jeugdzorg, waarbij de functie Pedagogisch Medewerker B is gewaardeerd in schaal 7 (max. € 3159,16 o.b.v. een 36-urige werkweek) en de functie van Pedagogisch Medewerker A in schaal 8 (max. € 3471,71 o.b.v. een 36-urige werkweek). Daarnaast hebben we aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een eindejaarsuitkering) en werk je aan je eigen ontwikkeling door ons uitgebreide aanbod aan trainingen.


We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt


Voor meer informatie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd, Maarten van den Berg via telefoonnummer 06 – 83178196.


Solliciteer!


Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 21 augustus 2019 via de knop "Direct Solliciteren". 


Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in deze procedure.