Horizon, locatie Antonius in Bakkum

Samen bouwen aan de toekomst en echt contact hebben met jeugdigen, daar begint alles mee binnen Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Dit is een voorwaarde om jeugdigen met extreme gedragsproblematiek op weg te helpen naar een waardevolle plek binnen onze samenleving. Pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers, docenten, trainers en trajectbegeleiders werken samen met de jeugdigen. Ouders hebben een zeer belangrijke rol en zijn onderdeel van de behandeling.

 

Vanwege uitbreiding van onze dienstverlening in Noord-Holland Noord zoeken wij per 1 juli 2019 contact met nieuwe leden die plaats willen nemen in onze klachtencommissie.

 

Nevenfunctie: Leden Klachtencommissie (m/v):

jurist, gedragswetenschapper, arts,

psychiater, ambtelijk secretaris

 

 

Als lid van de klachtencommissie bij Horizon vervul je een bijzondere rol

Vanuit de Jeugdwet heeft Horizon de wettelijke plicht dat er een klachtencommissie moet bestaan die minimaal uit 3 leden bestaat inclusief een onafhankelijke voorzitter. Voor de gesloten jeugdzorg wordt benoemd dat er minimaal een jurist, een gekwalificeerd gedragswetenschapper en een arts (of psychiater) in moeten zitten. Horizon streeft naar een commissie met 4 leden. Ondersteuning vindt plaats middels een ambtelijk secretaris die geen deel uitmaakt van de klachtencommissie. Een van de leden van de klachtencommissie zal benoemd worden tot maandcommissaris.

 

De klachtencommissie is belast met klachtafhandeling van onze jeugdigen. De Jeugdwet verplicht elke zorgaanbieder tot het treffen van een regeling voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of van voor hen werkzame personen jegens een jeugdige, ouder of pleegouder in het kader van (gesloten) jeugdhulp. De maandcommissaris heeft elke 4 weken spreekuur op locaties in nauwe samenwerking met een afdelingshoofd. Gezamenlijk wordt besloten of klachten al dan niet op zitting komen.

 

Er is een verbinding tussen klachtencommissie en inspraakorganen. Minimaal 1 x per jaar worden de werkzaamheden van de klachtencommissie en haar jaarverslag besproken met de afdelingshoofden.

 

Wie ben jij?

Om jouw functie zo goed mogelijk te vervullen, breng je ervaring en kennis mee vanuit de functies jurist, gedragswetenschapper, arts, psychiater en /of ambtelijk secretaris. Daarnaast ben je geen lid van de Horizon organisatie en heb je aantoonbare affiniteit en kennis van de doelgroep.
Het is van belang dichtbij de leefwereld van de jeugdigen en medewerkers van de locaties te staan.

 

Wij waarderen jouw inzet

Voor leden van de klachtencommissie geldt een passende  standaard uurvergoeding en reiskostenregeling.

 

Ons nieuwe lid klachtencommissie?

Nadere informatie kan verkregen worden bij Danial Sharifi via 06 34593581. Schriftelijke reacties via mail anne-marije.tervooren@horizon.eu Of via de knop “Direct Solliciteren” op onze website www.horizon.eu.

 

Solliciteer

Je motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk 14 juni. De 1e gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 19 juni tussen 10.00 en 15.00 uur op onze locatie Antonius in Castricum.

 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.