Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Als expert in kennisoverdracht (onderwijs) en gedragsverandering (behandeling) sluit Horizon aan op wat iemand kan ontwikkelen. Iedere dag zetten wij onze expertise in om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij weer grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Dat zowel jeugdigen als hun ouders bereiken wat ze willen en weten wat zij moeten doen om daar te komen. Horizon faciliteert hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

 

School2Care Laakhaven in Den Haag

S2C is  een aanpak waarin onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding geïntegreerd worden aangeboden (“wrap around care” onderwijs), om verdere uitval te voorkomen. De voorziening is er voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar die zowel thuis, op school als in de vrije tijd problemen hebben en de aansluiting met het (voortgezet) onderwijs en de maatschappij dreigen te verliezen. De jongeren slapen thuis of in een pleeggezin, waardoor zij in verbinding blijven met hun naaste omgeving. S2C is een ‘open’ setting, maar aan het niet naleven van de (basis)afspraken worden consequenties verbonden. De voorwaardelijke machtiging waarmee de jongere binnenkomt biedt een stok achter de deur; als de veiligheid van de jeugdige of zijn/ haar omgeving in het geding komt kan er besloten worden om de jongeren door te plaatsen naar een gesloten setting.

 

Voor School2Care Den Haag zijn we op zoek naar een inspirerende en motiverende:

 

Docent / Coach

School 2 Care Laakhaven Den Haag

32 uur per week

 

Wat ga je doen?

Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!

 

Als docent/coach bij School2Care ben je de ‘spin in het web’ voor de leerling en bezig met de uitvoering van het onderwijsprogramma en de begeleide vrijetijdsbesteding. Tevens ben je de individuele coach van ongeveer vijf jongeren. Je werkt in wisseldiensten, tussen 8.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ‘s avonds. Hierbij ben je ongeveer driekwart van je tijd bezig met de groep (in de vorm van lesgeven, sporten, koken, gamen etc.) en een kwart van de tijd ben je actief voor de mentorkinderen. Dit laatste betekent dat je individuele gesprekken voert met je mentorkind, de ouders of andere belangrijke personen uit het netwerk van de leerling. Je onderhoudt ook het professioneel netwerk, zoals andere hulpverleningsinstanties, Jeugdbescherming en leerplichtambtenaar. Het individuele traject binnen School2Care richt zich op alle leefgebieden van de jongeren. De inzet van School2Care duurt zolang als nodig, maar we streven naar begeleiding van 9 maanden tot een jaar waarbij de intensiteit afneemt en de leerling steeds meer activiteiten (vooral onderwijs) oppakt in het reguliere circuit. School2Care biedt ook tijdens schoolvakanties activiteiten aan. Samen met je collega-coaches zet je een klimaat neer in de groep waarin de jongeren weer een dagritme krijgen, sociale vaardigheden leren, waar gesprekken gevoerd worden over de  toekomst, werken etc. Maar vooral ook leren en leren-leren. Het (gezamenlijk) maken van een plan gericht op terugkeer naar school en deelname aan diverse werk- en leerling-besprekingen behoren eveneens tot je werkzaamheden. Je werkt samen met de jongere, ouders en scholen om een oplossing te vinden voor de problemen rond school en leren.

 

Wie ben jij?

Om jouw functie zo goed mogelijk te vervullen, breng je ervaring en kennis mee:

  • Je bent in bezit van een lesbevoegdheid/Pabo;
  • Je bent communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten;
  • Ook ben je sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat handelingsplannen te vertalen in concreet handelen;
  • Je hebt een daadkrachtige persoonlijkheid met een oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding. Je bent een doorzetter, flexibel, enthousiast en staat stevig in je schoenen;
  • Jouw inzet kenmerkt zicht door een samenwerkende en coachende stijl, zelfreflectie en creativiteit. Ontwikkelings- en doelgericht ben je ook en bovenal heb je humor en relativeringsvermogen!
  • Affiniteit met praktijkvakken is een pré.

 

Wat mag je van ons verwachten?

Bij Horizon bieden we je een uitdagende functie bij een dynamische organisatie. Onder begeleiding van mede-professionals op jouw locatie probeer je via onze methodieken het meest optimale uit de leerling te halen. Door trainingen als Persoonlijk Meesterschap, Gezamenlijk Gezag en Veilig Vakmanschap werk je ook aan je eigen ontwikkeling, zodat je steeds voorbereid bent op de maatschappelijke veranderingen, die deze doelgroep en passend onderwijs met zich meebrengen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Primair Onderwijs.
De functie is gewaardeerd in schaal L11 (max. € 4.228,00 o.b.v. een fulltime aanstelling/40 uur).


 

Heb je nog vragen? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met João Verschoore, locatiemanager School2Care Laakhaven, tel: 06-34786778.


Solliciteer!

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 21 juli 2019 via de knop “Direct Solliciteren” op onze website www.horizon.eu/werken-bij/vacatures/.

 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure.