Voldeed de ontbijtsessie aan uw verwachtingen?
Heeft u een duidelijk beeld gekregen van de NoorderparkPlusgroepen en de jongeren die daar worden behandeld?
Zou u jongeren doorverwijzen naar deze groepen?