Inzicht

De mentor helpt tijdens de gezinsverkenningweek te ontdekken waar ieders krachten en uitdagingen liggen. Hij of zij geeft inzicht in hoe zaken nu gaan en hoe ze in de toekomst op een andere manier door de gezinsleden zouden kunnen worden aangepakt. De gezinsmentor vertelt niet wat er ‘fout’ gaat, maar zoekt samen met de gezinsleden naar goede vervolgstappen. Deze zijn per gezin verschillend.

 

Uitgangspunten bij de gezinsverkenning

  • De gezinsmentor is neutraal en oordeelvrij
  • Het hoofddoel is met het gezin te onderzoeken wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen
  • De verkenning helpt het gezin inzicht te krijgen in hun kracht: wat gaat goed, waar loopt het gezin tegenaan, wat wil het gezin leren?
  • De verkenning betrekt het sociale netwerk van het gezin bij de behandeling
  • Na de verkenning besluit het gezin samen met de gezinsmentor wat de volgende stappen moeten zijn