Inzicht

De gezinsmentor kijkt mee hoe het gezin functioneert. Dit kan bij het gezin thuis of op de Horizonlocatie. Vooral drukke momenten op de dag waarbij het gezin samenkomt, denk aan het ontbijt of avondeten, zijn interessant. De mentor kan helpen te ontdekken waar ieders kracht, maar ook waar de uitdaging ligt. De mentor vertelt niet wat er fout gaat. Hij of zij geeft inzicht in hoe zaken nu gaan en in de toekomst op een andere manier kunnen worden aangepakt.

Sociaal netwerk

De gezinsverkenning richt zich niet alleen op het kind of het gezin. We betrekken ook het sociale netwerk bij de verkenning en vragen deze mensen het gezin op een neutrale manier te ondersteunen. Hierbij bepalen we wat nodig is om ervoor te zorgen dat het goed gaat met het gezin.

Oordeelvrij

Doordat de gezinsmentoren het gezin een periode observeren en er samen wordt gepraat, krijgen ze een goed beeld van ieders kracht en problemen. Ze hebben daar geen oordeel over, maar zetten die kennis in voor de vervolgbehandeling.

Uitgangspunten Gezinsverkenning

  • Het gezin beslist voor zover mogelijk mee over wie de gezinsmentor wordt
  • De gezinsmentor is neutraal en oordeelvrij
  • Het hoofddoel is met het gezin te onderzoeken wat nodig is om zelfstandig verder te gaan
  • De gezinsmentor creĆ«ert een plek waar het gezin tot rust kan komen en stoom kan afblazen
  • De verkenning helpt het gezin inzicht te krijgen in hun kracht, wat er al goed gaat, en hun problemen, belemmerende omstandigheden in de thuissituatie
  • De verkenning betrekt het sociale netwerk van het gezin bij de behandeling
  • Na de verkenning wordt samen met het gezin besloten wat de volgende stappen zijn