Wat Gezin Totaal zo anders maakt is dat we niet alleen het kind behandelen, maar met de hele leefomgeving bekijken wat het gezin nodig heeft. Dus niet alleen het kind, maar ook de ouders. Op die manier wordt de afstand tot het gezin niet groter, maar groeit iedereen juist samen toe naar de nieuwe situatie.

Met Gezin Totaal doorloopt u de volgende stappen:

 • Stap 1

  Aanmelding

  Aanmelding voor Gezin Totaal vindt plaats via een gecertificeerde instelling (GI) of wijkteam.

 • Stap 2

  Beoordeling

  De aanmelding komt binnen bij Horizon en wordt beoordeeld door de plaatsingsfunctionaris en de gedragswetenschapper. Zij nemen daarover contact op met de aanmeldende partij (GI of wijkteam).

 • Stap 3

  Start Gezin Totaal

  Als bovenstaande stappen zijn doorlopen en alle partijen voor deze methodiek kiezen, dan start het gezin met Gezin Totaal. Er wordt een kennismaking gepland met het gezin, de gezinsmentoren en de gedragswetenschapper.

 • Stap 4

  Gezinsverkenning

  In deze fase wordt duidelijk wat de hulpvraag van het gezin is.
  Samen met twee gezinsmentoren ontdekken we wat het gezin nodig heeft om samen verder te kunnen. Afhankelijk van de wensen en de situatie gebeurt dat thuis bij het gezin, of bij Horizon op locatie.
  >> Lees meer

 • Stap 5

  Vervolg

  De vraag na de gezinsverkenning is: ‘wat heeft het gezin nodig om zelfstandig verder te kunnen?’

  Er zijn verschillende mogelijkheden. Per gezin wordt er gekeken wat er het beste bij de situatie past:

  • Het gezin kan verder zonder hulp.
  • Het gezin krijgt thuis ondersteuning.
  • Het gezin heeft meer ondersteuning nodig dan alleen thuis en er wordt gekeken naar een passend alternatief.
 • Stap 6

  Toekomst

  Het doel is dat binnen 6 maanden het gezin weer zelfstandig verder kan thuis. Soms is er na deze 6 maanden nog wel hulpverlening nodig. Dit wordt in samenspraak vormgegeven.

Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de stappen?
Neem dan gerust contact met ons op en we staan u graag te woord.

“Ik vind het fijn dat ook mijn ouders meewerken. Want het ligt niet alleen aan mij dat het thuis niet zo goed gaat.”
Jongere