Wat Gezin Totaal zo anders maakt, is dat we niet alleen het kind behandelen, maar met de hele leefomgeving bekijken wat het gezin nodig heeft. Dus niet alleen het kind, maar ook de ouders. Op die manier wordt de afstand tot het gezin niet groter, maar groeit iedereen juist samen toe naar de nieuwe situatie.

Met Gezin Totaal doorloopt u de volgende stappen:

 • Stap 1:

  Aanmelding

  Aanmelding  voor Gezin Totaal vindt plaats via gecertificeerde instelling (GI) of wijkteam.

 • Stap 2:

  Beoordeling

  De aanmelding wordt beoordeeld in samenspraak met kind, gezin, GI/Wijkteam.

 • Stap 3:

  Gezin Totaal

  Als de bovenstaande stappen zijn doorlopen en alle partijen kiezen voor deze methodiek dan start het gezin met Gezin Totaal.
  Jongere gaat samen met mentor en behandelaar.
  Systeemcoach gaat aan de slag met de ouders/verzorgers.

 • Stap 4:

  Gezinsverkenning

  In deze fase wordt duidelijk wat de hulpvraag van het het gezin is.
  Samen met twee gezinsmentoren ontdekken we wat het gezin nodig heeft om samen verder te kunnen. Afhankelijk van de wensen en de situatie gebeurt dat thuis bij het gezin, of bij Horizon op locatie.
  >> Lees meer

 • Stap 5:

  Vervolg

  De centrale vraag bij Gezin Totaal is: “Kan het gezin zelf verder?”
  Deze vraag wordt in gezamenlijkheid beantwoord.

  Er zijn verschillende mogelijkheden. Per gezin wordt er gekeken naar wat er het beste bij de situatie past:

  • Gezin kan zelf verder.
  • Gezin krijgt thuis ondersteuning.
  • Er wordt gekeken naar een alternatief thuis.

Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de stappen?
Neem dan gerust contact met ons op en we staan u graag te woord.

“Ik vind het fijn dat ook mijn ouders meewerken. Want het ligt niet alleen aan mij dat het thuis niet zo goed gaat”
Jongere