In het kort

Wat Gezin Totaal anders maakt, is dat we niet alleen met het kind aan de slag gaan, maar met alle betrokkenen rondom het kind. Met het hele gezin bekijken we wat het gezin nodig heeft, dat doen we op basis van een gezinsverkenning. De gezinsverkenning vindt plaats in een huis van Horizon – het hele gezin woont korte tijd op een andere plek dan thuis. In deze week werkt het gezin samen met de professionals en heeft als doel te onderzoeken wat de precieze hulpvraag is. Aan de hand van verschillende activiteiten bekijken we wat nodig is om het gezin verder te helpen en versterken daarnaast wat al goed gaat in het gezin.

Door met het hele gezin samen te werken, groeit iedereen toe naar de nieuwe situatie. Alle betrokkenen werken mee en beslissen ook mee over de toekomst.

We werken volgens een aantal leidende principes:

 1. Het gezin en het netwerk doen wat ze zelf kunnen;
 2. Wat thuis kan, gebeurt thuis;
 3. Het gezin en alle leefgebieden (school, netwerk, dagbesteding) eromheen hebben aandacht

Voor wie?

We behandelen gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij op één of meerdere gebieden problemen zijn ontstaan die invloed hebben op de opvoeding. Aanmelden kan bij de eerste signalering van de problemen. Het voordeel is dat gezinspatronen dan nog niet helemaal vastzitten, vaak kunnen we uithuisplaatsing met deze behandelmethode voorkomen. Aanmelden kan ook als de problemen al wat langer duren. Soms heeft er al een uithuisplaatsing plaatsgevonden en werken we toe naar een snelle terugkeer naar huis.

Aanpak

Met Gezin Totaal werken we volgens een stappenplan van zes stappen – van aanmelding tot een werkbaar toekomstplan waarmee het gezin zelfstandig verder kan.

 • Stap 1

  Aanmelding

  Aanmelding voor Gezin Totaal vindt plaats via een gecertificeerde instelling (GI) of wijkteam.

 • Stap 2

  Beoordeling

  De aanmelding komt binnen bij Horizon, de plaatsingsfunctionaris en de gedragswetenschapper beoordelen de aanmelding. Zij nemen daarover contact op met de aanmeldende partij (GI of wijkteam).

 • Stap 3

  Voorbereiding

  In de voorbereiding van de gezinsverkenning doen we een intake en plannen we een aantal huisbezoeken.

 • Stap 4

  Gezinsverkenning

  De gezinsverkenning duurt een week en vindt plaats op locatie met het hele gezin. Tijdens deze week verwachten we dat alle gezinsleden vrij van werk en school zijn. De verkenning helpt het gezin inzicht te krijgen in hun krachten (wat gaat goed?), en hun leerpunten (wat zijn belemmerende omstandigheden in de thuissituatie?). We gaan zonder oordeel over eerdere gebeurtenissen de gezinsverkenning in.
  >> Lees meer

 • Stap 5

  Vorming

  De hulpvraag is samen met het gezin geformuleerd tijdens stap 4, nu is belangrijk om helder te krijgen wat het gezin nodig heeft om verder te kunnen. Per gezin bekijken we waar we naar toe kunnen werken. Er zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen toewerken naar:

  • Het gezin kan verder zonder hulp
  • Het gezin krijgt thuis ondersteuning
  • Het gezin heeft meer ondersteuning nodig dan alleen thuis en we kijken naar een passend alternatief

  Het behandelaanbod is breed. We bekijken altijd samen met het gezin wat passend is.  Middelen die we regelmatig inzetten zijn: huisbezoeken, (vaste) belmomenten, trainingen (voor opvoeders en jeugdigen), systeemactiviteiten, thema-avonden, video hometraining, netwerkberaad en activiteiten op het vlak van ‘ervarend leren’.

  De meeste middelen worden ingezet in de thuissituatie.

  De begeleiders zijn gemiddeld 6 uur per week betrokken bij een gezin.

  Iedere 6 weken evalueren we met het gezin en alle betrokkenen en bekijken we of de geboden hulp voldoende is om als gezin zelf verder te gaan.

 • Stap 6

  Toekomst

  Het doel is dat binnen 6 maanden het gezin weer zelfstandig verder kan thuis. Soms is er na deze 6 maanden nog wel hulpverlening nodig. Dit wordt in samenspraak vormgegeven.

Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de stappen?
Neem dan gerust contact met ons op en we staan u graag te woord.

“Ik vind het fijn dat ook mijn ouders meewerken. Want het ligt niet alleen aan mij dat het thuis niet zo goed gaat.”
Jongere