Onderwijs met hoofd en hart

Bij School2Care maken jongeren die thuis, in de vrije tijd en op school veel problemen hebben een nieuwe start. We helpen hen binnen hun eigen omgeving. We willen voorkomen dat jongeren verder in de problemen komen en voorkomen dat ze uit huis worden geplaatst. Samen werken we aan een positief toekomstperspectief. Jongeren krijgen een intensief programma (van acht tot acht) waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. We zetten alles op alles om te zorgen dat de jongeren weer aanhaken bij school, werk en de maatschappij. Centraal in deze aanpak staat de coach, die de leerlingen helpt de draad weer op te pakken.

Locaties

Bij Horizon hebben we de volgende School2Care locaties: