Voor wie?

In een gezinshuis kunnen kinderen wonen van 0 tot 21 jaar met problemen op meerdere leefgebieden. De kinderen vertonen moeilijk gedrag en handelen vaak vanuit emotie. Ze zijn snel boos of verdrietig, erg druk of juist teruggetrokken. Vaak is er sprake van trauma én hechtingsproblematiek. Dit kan zich uiten in verschillende problemen op cognitief, sociaal en emotioneel vlak.

De gezinshuisouder creëert een veilig en geborgen thuis voor de kinderen en bekijkt wat er achter het gedrag zit dat de kinderen vertonen. In een gezinshuis is  24 uur per dag en 7 dagen per week professionele begeleiding beschikbaar. Gezinshuisouders kunnen daardoor goed ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren met een complexe zorgvraag.

Aanpak

In een gezinshuis krijgt een jongere naast dagelijkse zorg en veiligheid, ook professionele hulp. Dit kan binnen het gezin plaatsvinden (door de gezinzhuisouder) of daarbuiten. Iedere jongere heeft zijn eige begeleidingsvraag, daar gaat de gezinshuisouder mee aan de slag.

Het verschil met een pleeggezin is dat er minimaal één gezinshuisouder een professional is met een achtergrond in de zorg voor jeugd. Een gezinshuisouder ontvangt dan ook een vergoeding voor de kinderen die hij/zij in huis heeft en begeleidt.

We vinden het belangrijk dat de kinderen in onze gezinshuizen indien mogelijk, contact houden met hun ouders. De gezinshuisouder(s) die bij Horizon zijn aangesloten spannen zich hiervoor in en beseffen dat de band tussen ouders en kinderen een onmisbare en onbreekbare band is. Ook als de kinderen niet bij de ouders thuis wonen.

Gezinshuizen 2

Waar zijn onze gezinshuizen gevestigd?

De gezinshuizen van Horizon zijn voornamelijk gevestigd in dorpen en steden in de provincie Zuid-Holland. Gezinshuisouders van andere provincies en regio’s zijn altijd welkom om contact op te nemen met Horizon en de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken.

Aanmelden bij een gezinshuis

Voor algemene vragen over gezinshuiszorg en voor het aanmelden van een kind of  jongere kun je contact opnemen met de plaatsingsfunctionarissen van Horizon Pleegzorg:
Elles Noordzij, 06- 121 39 759
Linda Reatsch, 06 – 8304 04 69
088 – 996 1700 (optie 1)
[email protected]
Aanmelding van een jeugdige loopt altijd via een aanmeldende instantie.

Zelf een gezinshuis beginnen?

Horizon werkt op twee manier samen met gezinshuisouders:

  • in direct contract met gezinshuisouders
  • samen met gezinshuis.com als franchisegever

Horizon is inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorg van de jongeren in het gezinshuis. Dit betekent een nauwe samenwerking tussen de gezinshuisouders, de gezinshuiscoach en de gedragswetenschapper. Ze werken samen aan perspectiefplannen voor de jongeren en sturen onderweg bij waar nodig. De samenwerking is erop gericht om niet alleen de jongere te ondersteunen, maar ook de gezinshuisouder zelf, mocht dit nodig zijn. Met elkaar houden we de kwaliteit van zorg op niveau.

Je doet het niet alleen

Bij een gezinshuis komt veel kijken, maar je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Zo biedt Horizon toegang tot een digitaal cliëntdossier, zijn er trainingen gericht op problematiek rondom jongeren in gezinshuizen en behartigt Horizon de belangen van de gezinshuizen richting gemeenten of derden.

Waarom kies je voor Horizon

Doordat Horizon onderdeel is van iHUB, beschikt Horizon over veel kennis en expertise binnen de gespecialiseerde jeugdzorg.  Een duurzame plaatsing staat daarbij altijd centraal. iHUB gelooft namelijk in de kracht van families en heeft bij alle hulpvormen de levenslust van een kind als vertrekpunt. iHUB streeft naar een veerkrachtige generatie waarbij ouders en jongeren zelf de regie hebben over hun leven.

Voorwaarden

Om een gezinshuis te kunnen starten moet minimaal één gezinshuisouder hbo-geschoold zijn en geschikt als opvoeder van kinderen en jongeren met complexe problematiek. De gezinshisouder zorgt voor rust, evenwicht en stabiliteit in een gezinssituatie. Vanuit kwaliteitscriteria werken wij toe naar een SKJ-registratie van één van de gezinshuisouders. Al onze aangesloten gezinshuizen voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen.

Meer informatie

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jou en je gezin? Of heb je interesse om gezinshuisouder te worden?
Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met Annemiek Linting via 088-9961700.