iHUB

Samen met de Altra, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans maakt Horizon onderdeel uit van de alliantie iHUB. Door onze kennis met elkaar te delen en krachten te bundelen, kunnen we effectief werken en tijd goed investeren. Daarvan profiteren degenen waar het uiteindelijk allemaal om draait: kinderen en gezinnen.

Raad van Bestuur iHUB

iHUB wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur bestaande uit bestuursvoorzitter Hans du Prie en Jasper ten Dam.

Lees meer over iHUB

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van iHUB houdt toezicht op het bestuur van Horizon. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal acht leden. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht vindt u terug in het jaarverslag van Horizon en in de jaarverslagen van de partners van Horizon in iHUB: Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

  • De heer R.R.A. te Loo (voorzitter)
  • Mevrouw P. Laseur (lid)
  • De heer J.T.A. Wakkerman(lid)
  • De heer J.W.C. Voerman (lid)
  • De heer H. Moukaddim (lid)