We concludeerden dat de regie over de behandeling bij jongeren en ouders zelf moet liggen. Dat zij gebaat zijn bij een gelijkwaardige verhouding met hun begeleiders. We zagen ook dat het effect het grootst is als kinderen kort, dichtbij huis en kleinschalig worden opgevangen”

Directie en bestuur 4

Krijnie Schotel – Bestuurder Horizon Jeugdzorg

iHUB

Horizon maakt een onderdeel uit van de allantie iHUB, waarin we onze krachten en kennis bundelen met Altra, de Opvoedpoli , De Nieuwe Kans en het Ontwikkelplein.

Lees meer over iHUB

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van iHUB houdt toezicht op het bestuur van Horizon. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal acht leden. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht vindt u terug in het jaarverslag van Horizon en in de jaarverslagen van de partners van Horizon in iHUB: Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

  • De heer R.R.A. te Loo (voorzitter)
  • Mevrouw P. Laseur (lid)
  • De heer J. Kweekel (lid)
  • De heer J.W.C. Voermans (lid)