Doelgroep

Pleegzorg is er voor kinderen van 0 tot 21 jaar die vanwege uiteenlopende omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. In een passend pleeggezin kunnen zij zo normaal en zo thuis als mogelijk opgroeien in een warme gezinssituatie.

Aanpak

In eerste instantie probeert Horizon een pleeggezin te vinden in het netwerk van een kind. Wanneer het thuis niet lekker loopt en een crisis of uithuisplaatsing dreigt, kan een netwerkverkenning door Horizon al in een vroeg stadium worden ingezet. Als het niet lukt om een pleeggezin binnen het netwerk van een kind te vinden, dan kijken we naar een pleegouder die zich bij ons heeft ingeschreven en beschikbaar is om een pleegkind op te vangen (ook wel bestandspleegouder genoemd).

Overweeg je om zelf pleegouder te worden? Op horizonpleegzorg.nl vind je meer informatie voor potentiële pleegouders én kun je je aanmelden voor een informatieavond.

Pleegouders en ouders worden gekoppeld aan een persoonlijke begeleider die in de regio woont. De pleegzorgbegeleiders hebben veel ervaring en zijn zeer kundig in het maken van een goede match tussen pleegkind en pleeggezin. Daarnaast biedt Horizon verschillende pleegzorgvormen, zodat er altijd wel een vorm past binnen de situatie.

Soms zetten we kindgericht werven in – om sneller een passend pleeggezin te kunnen vinden.

Verschillende vormen van pleegzorg

Pleegzorg kan kort of lang duren, maar het uitgangspunt is altijd dat een kind weer terugkeert naar zijn of haar ouders. Als het verblijf korter dan een jaar duurt, dan spreken we van kortdurende pleegzorg. Gaat het om een langere periode, dan hebben we het over langdurige pleegzorg. In sommige gevallen blijkt het ook niet mogelijk om terug te keren naar de ouders en blijft het kind in het pleeggezin.

De meest voorkomende vormen zijn:

  • Pleegzorg voor onbepaalde tijd: Pleegzorg voor onbepaalde tijd gaat in veel gevallen om fulltime pleegzorg. Soms kan het zijn dat een kind ook nog thuis woont, maar wel een deel van de tijd bij een pleeggezin verblijft (dit is afhankelijk van de situatie).
  • Crisispleegzorg: Bij crisispleegzorg woont een kind in de meeste gevallen maximaal vier weken in een pleeggezin. Als het nodig is, kan deze periode verlengd worden. Hierna wordt een kind overgeplaatst naar een pleeggezin waar het kind voor een langere periode kan blijven of keert het kind weer terug naar huis.
  • Deeltijdpleegzorg, zoals weekend- of vakantiepleegzorg: Weekendpleegzorg betekent dat een kind (meestal) een weekend per maand gaat logeren. In sommige gevallen is dit vaker en gaat een kind meerdere weekenden per maand naar het pleeggezin. Ook kan een kind bijvoorbeeld (een deel van) de schoolvakanties verblijven bij een pleeggezin.

Waar bieden we pleegzorg?

Horizon biedt pleegzorg in de provincie Zuid Holland en de regio Utrecht West.

Aanmelden voor pleegzorg

Voor algemene vragen over pleegzorg en voor het aanmelden van een kind of  jongere kun je contact opnemen met de plaatsingsfunctionarissen van Horizon Pleegzorg:
Elles Noordzij, 06- 121 39 759
Linda Reatsch, 06 – 8304 04 69
088 – 996 1700 (optie 1)
[email protected]
Aanmelding van een jeugdige loopt altijd via een aanmeldende instantie.

Aanmelden voor crisispleegzorg

Voorafgaand aan elke crisismelding dient telefonisch overleg plaats te vinden met de crisisbemiddeling:
088 – 996 1700 (optie 1) – iedere werkdag van 08.30 – 17.00 uur. Vraag de telefoniste naar crisisbemiddeling, dan verbinden ze je door naar de juiste medewerker.
[email protected]