Horizon en locaties

Onze medewerkers en samenwerkingspartners zetten zich dagelijks in voor het bieden van specialistische jeugdzorg en speciaal onderwijs. Bij Horizon werken momenteel zo’n 1600 medewerkers op diverse locaties:

  • 4 JeugdzorgPlus locaties
  • 3 Open jeugdzorg locaties
  • 2 School2Care locaties
  • 1 Service Centrum

Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs