Contactgegevens bij klachten

  • Bespreek de klacht met de locatiemanager van de afdeling waar uw kind geplaatst is
    Vraag de naam en telefoonnummer van de locatiemanager op bij onze receptie van ons centraal bureau: 088 – 996 1100 of mail naar servicebalie@horizon.eu
  • Bespreek de klacht met de directeur van Horizon
    Komt u er niet uit met de locatiemanager? Vraag dan een gesprek aan met de directeur van Horizon. Dit gesprek kunt u aanvragen bij ons centraal bureau: 088-996 1100 of mail naar servicebalie@horizon.eu
  • Beroepsmogelijkheid bij het RSJ
    Jongeren die opgenomen zijn in één van onze JeugdzorgPlus locaties kunnen een beroep doen op het RSJ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming). Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie JeugdzorgPlus? Dan kunt u bij het RSJ bezwaar maken.

De klachtenregeling

Voor de jeugdhulp en jeugdzorgPlus gelden andere klachtenregelingen. U kunt hier de regelingen uitgebreid bekijken:

Klachtenregeling jeugdhulp 
Klachtenregeling JeugdzorgPlus

Klachtenregeling Horizon onderwijs

Bekijk voor hulp bij het indienen van een klacht onderstaand document:
Tips en handvatten bij het indienen van een klacht

AKJ – Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

U kunt altijd terecht met vragen en klachten bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Horizon en dus onafhankelijk. Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp (ouders, verzorgers en voogden) heeft recht op een vertrouwenspersoon.

Uw vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, geeft advies en informeert u over de rechten. Ook ondersteunt de vertrouwenspersoon u bij het opstellen van een klachtenbrief en helpt u bij het gesprek met de instelling.