Wat is het Burgerweeshuis?

In 1560 is op initiatief van het stadsbestuur van Rotterdam het Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam opgericht. Het weeshuis moest ervoor zorgen dat weeskinderen een goede opvoeding en opleiding kregen. Door de eeuwen heen veranderde het weeshuis en vanaf medio de twintigste eeuw is het Burgerweeshuis een instelling voor jeugdhulpverlening, destijds Het Bergse Bos. De jeugdhulpverlening ligt nu bij de diverse locaties van Horizon. De stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam (het GBW) heeft nu als doel de bevordering van de hulpverlening aan en opleiding van kinderen en jongeren door middel van het ondersteunen van het werk van instellingen op het gebied van jeugdzorg en onderwijs, in het bijzonder ten behoeve van de afdelingen van Horizon. In die rol ondersteunt het GBW projecten van Horizon, o.a. op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Projecten

Horizon ontvangt subsidie van het GBW om verschillende projecten uit te voeren. Jaarlijks wordt gezamenlijk overlegd aan welke projecten de subsidie besteed kan worden. Dankzij de ondersteuning van het GBW heeft Horizon al veel mooie projecten kunnen uitvoeren, zoals:

 • Bijzondere leerstoel Wetenschappelijk Onderbouwde Jeugdzorg en Onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gestart per 1.1.2019
 • Wetenschappelijk onderzoek door promovendi die werkzaam zijn bij Horizon, in samenwerking met diverse universiteiten en hogescholen
 • Diverse activiteiten t.b.v. pleegouders en pleegkinderen
 • Aanschaf Active Floor en Heftrucksimulator voor Horizon school
 • Faciliteren Klassendag (in het kader van Open Monumentendag) voor het speciaal onderwijs
 • Speeltoestellen voor de buitenterreinen van Horizon
 • Bijzondere leerstoel orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden, die in 2017 is afgerond.
 • Inrichting quarantainehuizen voor Horizon i.v.m. Covid-19
 • Ondersteuning project PIT 010
 • Ondersteuning van onderwijsprojecten in Suriname en Sint Maarten

Beleidsplan 2020/2021

In 2020/2021 zal het GBW o.a. de volgende projecten steunen:

 • Bijzondere leerstoel Wetenschappelijk Onderbouwde Jeugdzorg en Onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Promotie Onderzoek verkorten en voorkomen JeugdzorgPlus
 • Horizon samenwerking met PIT 010
 • Wervingscampagne Pleegzorg
 • Cadeau voor pleeggezinnen
 • Renovatie zwembad van Horizon Het Bergse Bos
 • Klassendag 2020 en 2021 voor de Rotterdamse scholen van Horizon
 • Active Floors voor Horizon scholen
 • Buitenterras Horizon Educatief Centrum
 • @ease, vrijwilligersorganisatie voor psychische ondersteuning

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuurssamenstelling

J. Kweekel (voorzitter)
J.J. Kröner (secretaris)
G.J. van der Maas (penningmeester)
M. Dirkzwager-Uhlenbeck
E.J. Knorth
P. Laseur
J.W.C. Voerman

Contact

Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam
t.a.v. Karin de Laet, bestuurssecretaris

Mozartlaan 150
3055 KM  Rotterdam
T 088-9961000

KvK: 41129397
RSIN 8047.89.915