Bijzondere Zorg Afdeling

Binnen locatie ’t Anker vinden sociaal-emotioneel kwetsbare jongeren rust, duidelijkheid en structuur.

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Op Rijnhove worden jongeren behandeld die zich verkeren in geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Gezinsbehandeling

Met de gezinsbehandeling van Horizon wordt het hele gezin intern behandeld.

Hoog Forensisch Profiel

Op locatie ’t Anker in Harreveld behandelen we jongeren met Hoog Forensisch Profiel (HFP).

Omgangshuis

Het omgangshuis is er voor kinderen en ouders in complexe scheidingssituaties.

Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

Op locatie ’t Anker in Harreveld worden jongeren met Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag behandeld.

Uitbuitingsproblematiek en eer-gerelateerd geweld

Op een van onze locaties behandelen we vrouwen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn, of dreigen te worden van mensenhandel. Het kan gaan om seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting of een combinatie van beiden.

Zeer Intensieve en Kortdurende Observatie en Stabilisatie

Op locatie 't Anker worden jongeren die in een acute psychische crisis verkeren behandeld.

 Intensieve Behandelafdeling

Op locatie ’t Anker worden jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen behandeld.