Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de bezoektijden?

  Er zijn geen vaste bezoektijden. Je bent altijd welkom op de groep in overleg met de mentor.

 • Wat is Gezin Totaal?

  GezinTotaal is een aanpak binnen de residentiele open jeugdzorg. De behandeling richt zich niet alleen op de jongeren, maar op het hele gezin en hun netwerk daaromheen. Ouders en/of verzorgers, professionals en de jongeren hebben allemaal inspraak. Met elkaar maken zij een behandelplan op maat.

 • Wat is JouwZorg?

  JouwZorg is een methodiek waarbij we niet alleen naar de jongeren kijken, maar naar de hele leefomgeving. Dus ook naar de ouders. De jongeren worden hierbij behandelt in jeugdzorgPlus. Samen met hun gezin kiezen zij de aanpak die voor hen allemaal werkt. Op deze manier groeit het gezin naar elkaar toe, in plaats van uit elkaar.

 • Wat is een LTA?

  LTA betekent Landelijk Transitiearrangement.

 • Wat is OTS?

  OTS betekent Ondertoezichtstelling. Dit is een maatregel van de kinderbescherming die ouders verplicht stelt ervoor te zorgen dat hun kind zich goed kan ontwikkelen. De jeugdzorg houdt toezicht en toetst of het kind veilig opgroeit. Het gezin krijgt een gezinsvoogd toegewezen die nauw betrokken is bij de opvoeding. De gezinsvoogd neemt belangrijke besluiten nooit alleen. Deze worden besproken in overleg met het team, de leidinggevende en de gedragswetenschapper. Als ouder houd je wel het gezag en blijf je verantwoordelijk voor het kind.

 • Wat is VOTS?

  VOTS betekent Voorlopige Ondertoezichtstelling. Dit is een oordeel van de rechter die wordt ingezet in noodsituaties. De uitspraak wordt gedaan, nog voordat de betrokkenen een zitting hebben bijgewoond. In de periode van de VOTS wordt de situatie onderzocht. Na drie maanden kan de OTS worden uitgesproken.

 • Wat is Residentiële jeugdzorg?

  Residentiële jeugdzorg betekent dat de jongeren niet thuis verblijven, maar op de jeugdzorg locatie. De afdeling waarop zij verblijven, is een open afdeling.

 • Wat is School2Care

  School2Care is een school voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Zij spijbelen veel of hebben extra begeleiding nodig. Deze jongeren hebben dromen. Dromen die zij niet kunnen waar maken met regulier onderwijs. Het programma van school2Care is een intensief programma. De eerste maanden zitten de jongeren van 08:00 tot 20:00 uur op school.
  Lees meer over School2Care

 • Wat is AKA

  AKA betekent Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. AKA is er speciaal voor jongeren die geen afgeronde mbo-opleiding hebben. Met de AKA-opleiding leren de jongeren een basisberoep. Hiermee gaan ze aan de slag op de arbeidsmarkt.

 • Wat is ASS?

  ASS betekent Autismespectrumstoornis. Dit is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. Jongeren met ASS hebben moeite met sociaal contact, gaan helemaal op in hun interesses en hebben een andere manier van informatieverwerking.

 • Wat zijn Gezinshuizen?

  Gezinshuizen zijn speciaal voor kinderen en jongeren die na de behandeling niet terug naar huis kunnen. Omdat deze kinderen en jongeren baat hebben bij het opgroeien in een gezin, kunnen ze hier terecht. Horizon heeft verschillende gezinshuizen die gerund worden door echtparen, met of zonder kinderen.

 • Wat is Hand in Hand?

  Hand in Hand is een behandeling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Zij zitten in een beperkte beveiligde groep tussen open en gesloten jeugdzorg in. Hier leren jongeren omgaan met vrijheid in de maatschappij.

 • Hoe kan ik doorverwijzen / aanmelden?

  Heeft een jeugdige met complexe gedragsproblemen specialistische hulp nodig, dan kunt u als verwijzer direct contact opnemen met Horizon. Wij hebben afspraken gemaakt over bekostiging van de zorg met alle gemeenten. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden, ongeacht waar het kind woont. Meer informatie over aanmelden of doorverwijzen kunt u hier vinden.

  Ondersteuning voor verwijzers via OZO

  Heeft u als verwijzer vragen over specialistische zorg binnen uw gemeente? Neem dan contact op met OZO (Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning). Onze medewerkers helpen u graag verder.

  Telefonisch:  088 – 996 1100
  Per e-mail: [email protected]

 • Hoe kan ik me aanmelden bij Horizon Jeugdzorg?

  Als u wilt aanmelden voor behandeling, ondersteuning en/of begeleiding kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 088 – 996 1100 of per e-mail: [email protected]. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 • Hoe kan ik me aanmelden bij Horizon Jeugdzorg?

  Als u wilt aanmelden voor behandeling, ondersteuning en/of begeleiding kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 088 – 996 1100 of per e-mail: [email protected]. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 • Wat is een JIM?

  JIM betekent Jouw Ingebracht Mentor. Een JIM is een vrijwilliger en vertrouwenspersoon voor de Jongeren. De jongeren kiezen hun eigen JIM. Hij of zij kan een oom, tante, buur, zus of broer zijn. De JIM ondersteund de jongere en is adviseur naar de ouders en de professionals. Door het inzetten van een JIM maken we gebruik van de krachten van het eigen netwerk van de jongeren.

 • Mijn kind is doorverwezen naar Horizon, wat nu?

  Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, eindigt uw indicatie of verwijzing  of is uw kind voor het eerst doorverwezen naar Horizon? Neem dan contact op met OZO (Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning).

  Telefonisch:  088 – 996 1100
  Per e-mail: [email protected]

 • Waar kan ik meer informatie over de locaties vinden?

  Hier kunt u alle locaties van Horizon Jeugdzorg vinden.

 • Waar kan ik terecht in crisissituaties?

  Dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Telefonisch via 088 – 996 1100 of per e-mail: [email protected]. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 • Waarom kiezen voor ambulante zorg?

  Ambulante zorg in de eigen omgeving kan net dat zetje in de rug zijn om ervoor te zorgen dat het thuis of op school goed gaat. Denk aan gezagsproblemen binnen het gezin, waardoor ouders de opvoeding niet aankunnen. Juist door met het hele gezin aan de slag te gaan in hun eigen omgeving, zorg je ervoor dat ouders en hun kinderen na ambulante inzet zelfstandig verder kunnen. Dit is ook het geval op school. Door ambulante onderwijshulp op school krijgen leerlingen, docenten en ouders weer lucht omdat het gedrag in de klas weer hanteerbaar wordt. Voor meer informatie neemt u contact op met Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO).

  Telefonisch:  088 – 996 1100
  Per e-mail: [email protected]

Staat je vraag hier niet bij?