Petra en haar mannenhuis

Bart (3) kon niet meer thuis wonen. Sinds maart 2018 woont hij in het kersverse pleeggezin van Petra en Berry. Petra vertelt ons over de belevenissen als startend pleegouder.

Voorbereiden met echte ervaringen

Maaike en Marco wisten het al een langere tijd; voor hen geen eigen kinderen, maar iets betekenen voor kinderen die dit echt nodig hebben. En vanuit die gedachte kwam pleegzorg op hun pad.

Iedere avond een kus van zijn moeder

Inge is samen met haar man en drie opgroeiende kinderen sinds een aantal weken crisispleegouder van de vier weken oude Kelvin. Het is het allereerste pleegkind voor het gezin en dit brengt gezonde spanning mee.

‘Het is belangrijk dat de stem van pleegouders wordt gehoord’

De pleegouderraad van Horizon is een advies- en overlegorgaan en behartigt de belangen van pleegouders. Per 1 juli 2013 is de wet ‘Verbetering Positie Pleegouders’ ingegaan. Sindsdien is een pleegouderraad verplicht voor iedere pleegzorginstelling. De POR is een afspiegeling van alle pleegouders:…